Juridiske fag

Vi tilbyr etter- og videreutdanning innen juridiske emner. Undervisningen styrker din juridiske kompetanse og gir deg en bedre forståelse av lover og regler.

Hvor ønsker du å ta kurset?

Ønsker du å ta nettstudier