Examen Philosophicum

Examen Philosophicum, populært  kalt Ex.Phil, er et obligatorisk innføringsemne i de aller fleste bachelorgrader.

Examen Philosophicum består av filosofihistorie og logikk. Du får en innføring i hvordan et utvalg tenkere (filosofer) forstår virkeligheten  og hva de mener var forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn. Du får også innsyn i  viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære. 

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen ved Universitetet i Oslo (UiO)

Om kurset

Dette lærer du

Filosofihistorie

  • om europeisk filosofihistorie med vekt på kunnskapslære, samt etiske og politiske problemstillinger
  • om utvalgte filosofer og deres forståelse av virkeligheten, deres tanker om menneskets erkjennelsesmuligheter og o grunnlaget for et godt liv og samfunn
  • om tenkningens historie
  • om grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens  historie

Logikk

  • språkteori
  • argumentasjonsteori

Hvem er studiet for

Studiet er spesielt tilrettelagt for deg som er yrkesaktiv, men det passer også bra for deg som er student eller for deg som har tenkt å begynne å studere, og gjerne vil ta ex.phil i forkant.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse (Universitetet i Oslo) og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo eller avlegge eksamen etter selvstudiumsvarianten. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Studiet går på deltid over ett semester. Undervisningen består av forelesninger og videoer (podcast) med innslag av dialog og diskusjon og konkrete analyser av språkbruk.

Forelesere

Foreleserne har relevant utdanning og bakgrunn.

Eksamen

4 timers digital hjemmeeksamen i slutten av semesteret

Du har valgt:

Examen philosophicum V22

Du vil få en innføring i hvordan et utvalg tenkere (filosofer) forstår virkeligheten og hva de mener var forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn. Du får også innsyn i viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære. Søknadsfrist for opptak som enkeltemne student ved Universitetet i Oslo er 15 desember

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Start:
Januar
Slutt:
27.04.2022
Søknadsfrist
01.12.2021
Kursid:
3765870484