Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Studiekompetanse Historie

Historie på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Du lærer om verdens- og Norgeshistorien frem til i dag.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
8200
Undervisningstimer:
54
Kursstart:
Medio september
Kursslutt:
21.06.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3783674847
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Historie

Historie på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Du lærer om verdens- og norgeshistorien frem til i dag.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Sandefjord, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
12000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
01.11.2022
Kursslutt:
15.06.2023
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3782783221
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Historie

Historie på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler. Du lærer om verdens- og norgeshistorien frem til i dag.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8200
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
28.11.2022
Kursslutt:
01.06.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Kursid:
3781530101
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Historie Harstad

Historie på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Du lærer om verdens- og Norgeshistorien frem til i dag.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
12000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
05.09.2022
Kursslutt:
26.05.2023
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3782949487
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Matematikk

Matematikk 1+2P er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Matematikk 1+2P er praktisk rettet

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
14000
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
Medio september
Kursslutt:
22.06.2023
Tidspunkt:
17.00 - 19.45
Kursid:
3783734847
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Matematikk 1P+2P

Matematikk 1+2P er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
19000
Undervisningstimer:
180
Kursstart:
29.08.2022
Kursslutt:
15.06.2023
Tidspunkt:
08.00 - 15.30
Kursid:
3782793249
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Matematikk 1P+2P

Matematikk 1+2P er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
14000
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
05.09.2022
Kursslutt:
24.02.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Kursid:
3781480101
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Matematikk 1P+2P/ 2P-Y Harstad

Matematikk 1P+2P/ 2P-Y er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanseKurset går på dagtid ved vårt lokale i Harstad Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
19000
Undervisningstimer:
180
Kursstart:
05.09.2022
Kursslutt:
25.05.2023
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3782959487
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Naturfag

Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Sandefjord, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
110
Kursstart:
29.08.2022
Kursslutt:
15.06.2023
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3782803221
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Naturfag

Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
110
Kursstart:
05.09.2022
Kursslutt:
25.05.2023
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3782969487
Les mer Meld deg på