Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

Samfunnskunnskap er ett av de seks fagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv: hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg. 

Du går opp til eksamen som privatist. 

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger offentlig læreplan i samfunnskunnskap. Den består av fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Undring og utforsking

Elevene skal kunne undre seg og reflektere over, og vurdere hvordan kunnskap om samfunnet blir til. De skal få være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende og -skapende sammen med andre. Elevene skal innhente og bruke informasjon fra flere og ulike typer kilder for å ta opp forhold i samfunnet og i deres egne liv. De skal kunne gjøre en kritisk vurdering av kildene med tanke på formål, tendens og hvor pålitelige og relevante de er.

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning

Elevene skal kunne vurdere sammenhenger i samfunnet ut fra forskjellige perspektiv. De skal kunne stille spørsmål til hvordan makt er organisert, og hvordan makt virker. De skal også utvikle kulturforståelse og kunne forstå hvorfor mennesker tar andre valg enn dem selv.

Medborgerskap og bærekraftig utvikling

Elevene skal kunne vurdere bakgrunnen for konsekvensene  av og handlingsalternativ for bærekraftig utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Medborgerskap og bærekraftig utvikling handler om demokratisk medborgerskap, samfunnsdimensjonen av bærekraftig utvikling og hvordan mennesker samarbeider, organiserer seg og tar avgjrelser i samfunnet. Dette innebærer også at elevene skal få handlingskompetanse til å medvirke i demokratiske prosesser og samfunnsforming. Sentralt innhold skal sees i lys av det lokale til det globale, og urfolk og minoriteter sitt perspektiv.

Identitet og livsmestring

Elevene skal forstå hvordan mennesker utvikler identitet og samhandler med andre. Med utgangspunkt i egen livsverdi skal elevene få en forståelse av hvem de er, og hvordan de kan mestre egne liv.

Hvem er kurset for

Samfunnsfag Vg1 er for deg som trenger samfunnsfag for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din. 

Opptakskrav 

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på enten www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Lignende kurs

Studiekompetanse Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er ett av de seks minstekravfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
8000
Undervisningstimer:
50
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
29.08.2022
Slutt:
01.12.2022
Kursid:
3782843222

Studiekompetanse Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er ett av de seks minstekravfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6100
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
05.09.2022
Slutt:
01.12.2022
Kursid:
3782440101

Studiekompetanse Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er et av de seks minstekravfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
8000
Undervisningstimer:
50
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
05.09.2022
Slutt:
25.05.2023
Kursid:
3782979487