Påbygging til generell studiekompetanse – privatist

Dette er kurset for deg som har tatt fag- eller svennebrev og ønsker å oppnå generell studiekompetanse. Du får påbygging i fire fag: Norsk, matematikk, naturfag og historie.

Om studiet

Dette lærer du

Fagene dekker læreplanene for allmennfaglig påbygning som er kravet for å oppnå studiekompetanse for deg som har tatt Kunnskapsløftets Vg1 og Vg2 (eller GK og VK1 i Reform 94) yrkesfaglig studieretning.

Norsk

Du lærer å analysere tekster, å reflektere og å tenke kritisk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Skriftlige tekster
 • Muntlige tekster
 • Sammensatte tekster
 • Språk og kultur

Matematikk 2P-Y

Dette er praktisk rettet matematikk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Tall og algebra i praksis
 • Statistikk og sannsynlighet
 • Modellering
 • Funksjoner 

Naturfag

Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter 
 • Teknologi 
 • Energi og materie 
 • Jorda og livet på jorda 
 • Kropp og helse 

Historie

Du lærer om verdens- og norgeshistorien fram til i dag. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Samfunn og menneskene i tid
 • Historieforståelse og metoder

Hvem er kurset for

Dette er kurset for deg som har tatt fag- eller svennebrev og ønsker å oppnå generell studiekompetanse.

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken pr. fag.
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken pr. fag.
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer enten på www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke skjer oppmelding på Nordland fylkeskommune. 

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Du har valgt:

Studiekompetanse påbygging

Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler, og omfatter fagene norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie. For deg som har fullført et fagbrev.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris:
45000
Undervisningstimer:
470
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
05.09.2022
Slutt:
19.05.2023
Kursid:
3769153510

Lignende kurs

Studiekompetanse påbygging

Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
45000
Undervisningstimer:
300
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
14.02.2022
Slutt:
28.10.2022
Kursid:
3780780101

Studiekompetanse påbygging

Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler, og omfatter fagene norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie. For deg som har fullført et fagbrev.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
45000
Undervisningstimer:
470
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
05.09.2022
Slutt:
01.06.2023
Kursid:
3778270101

Studiekompetanse påbygging

Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler, og omfatter fagene norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie. For deg som har fullført et fagbrev.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
HAMAR, Hamar
Samlet pris:
45000
Undervisningstimer:
470
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
05.09.2022
Slutt:
19.05.2023
Kursid:
3769162318

Studiekompetanse påbygging

Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler, og omfatter fagene norsk, matematikk 2P-Y, naturfag og historie. For deg som har fullført et fagbrev.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Gol
Samlet pris:
45000
Undervisningstimer:
470
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
05.09.2022
Slutt:
19.05.2023
Kursid:
3769133550