Norsk for videregående skole (Vg1, Vg2 og Vg3)

Norsk er ett av de seks fagene som gir generell studiekompetanse. Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. I skriftlig vil du lære å besvare ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og vil jobbe både med hovedmål og sidemål. Undervisningen i muntlig tar for seg norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden og opp til våre dager. Du går opp til eksamen som privatist.

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger offentlig læreplan i faget. Den har 5 kjerneelementer med tilhørende kompetansemål.

Tekst i kontekst

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid.

Kritisk tilnærming til tekst

Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Muntlig kommunikasjon

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Språket som system og mulighet

Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter.

Språklig mangfold

Elevene skal ha kunnskap om dagens språksituasjon i Norge og utforske dens historiske bakgrunn. De skal ha innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet og kunne forstå egen og andres språklige situasjon i Norge.

 

Hvem passer kurset for

Norsk (Vg1/Vg2/Vg3) er for deg som trenger norsk for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din. 

Opptakskrav

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i norsk for videregående skole.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.  Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på enten Inschool eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke. Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du har valgt:

Studiekompetanse Norsk Sandefjord H23

Norsk er ett av de seks minstekravfagene til generell studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler. Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon, kritisk tenkning og mye, mye mer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
22800
Undervisningstimer:
210
Tidspunkt:
08.00 - 15.30
Start:
29.08.2023
Slutt:
31.05.2024
Påmeldingsfrist
18.09.2023
Kursid:
3838663249

Lignende kurs

Studiekompetanse Norsk virtuelt klasserom H23

Norsk er ett av de seks minstekravfagene til generell studiekompetanse. Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
17000
Undervisningstimer:
124
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
28.08.2023
Slutt:
31.05.2024
Påmeldingsfrist
18.09.2023
Kursid:
3837210101