Norsk for videregående skole

Norsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse.

Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. I skriftlig vil du lære å besvare ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og vil jobbe både med hovedmål og sidemål.

Undervisningen i muntlig tar for seg norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden og opp til våre dager.

 

  

Norskklasse - deltakere

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Kurset dekker følgende hovedemner:

  • Muntlige tekster
  • Skriftlige tekster
  • Sammensatte tekster
  • Språk og kultur

Les læreplanen i Utdanningsdirektoratet sine nettsider.  

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som har fullført grunnskolen og som skal ta privatisteksamen i norsk, enten for å få studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning , virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. For klasseromsundervisning/virtuelt klasserom er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

  • Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.
    Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker.
  • Kombinert undervisning er en kombinasjon av fysiske samlinger og nettstudier.

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i norsk for videregående skole.

Finansiering

Norsk videregående skole  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Eksamen

Du avlegger tre eksamener, to skriftlige og en muntlig som privatist ved lokal videregående skole. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmelding skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar (vårsemesteret), og 15. september ( høstsemesteret).

Veien videre

For å oppnå generell studiekompetanse må du i tillegg ha eksamen i Matematikk 1P og 2 P, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag og Historie.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
22000
Undervisningstimer:
230
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
Uke 35 - info om ukedager kommer senere
Slutt:
16.05.2022
Kursid:
3677983249
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
21000
Undervisningstimer:
180
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
30.08.2021
Slutt:
31.05.2022
Kursid:
3686829487
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
17000
Undervisningstimer:
124
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
Uke 36
Slutt:
01.06.2022
Kursid:
3686790101
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
13600
Undervisningstimer:
136
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
06.09.2021
Slutt:
30.05.2022
Kursid:
3686674847