Naturfag Vg1

Naturfag Vg1 er ett av de seks fagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi. 

Du går opp til eksamen som privatist. 

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger offentlig læreplan. Den har 5 kjerneelmenter med tilhørende kompetansemål.

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. Naturvitenskapene har et spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser. Kjerneelementet beskriver fagets uttrykksformer, metoder og tenkemåter. Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Energi og materie

Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden. Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget.

Jorda og livet på jorda

Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.

Kropp og helse

Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå hvordan kroppen utvikler seg, og hvordan fysisk og psykisk helse kan ivaretas. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker hverandre, skal hjelpe elevene til å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.

Hvem er kurset for

Naturfag Vg1 er for deg som trenger naturfag for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din. 

Opptakskrav 

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse. 

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen i naturfag er en muntlig-praktisk eksamen. Det betyr at du vil få en oppgave med et praktisk innslag.

Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på enten Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du har valgt:

Studiekompetanse Naturfag påbygg virtuelt klasserom H23

Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11000
Undervisningstimer:
52
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
07.09.2023
Slutt:
09.05.2024
Påmeldingsfrist
28.09.2023
Kursid:
3837110101

Lignende kurs

Studiekompetanse Naturfag virtuelt

Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11000
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
07.09.2023
Slutt:
30.05.2024
Kursid:
3837150101