Matematikk 1P + 2P

Matematikk 1P 2P er for deg som trenger matematikk for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din. Kurset er praktisk orientert. Du lærer blant annet om tall og algebra, statistikk, modellering og funksjoner i praksis. 

Du går opp til eksamen som privatist. 

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Fagfornyelsen og dekker følgende hovedemner:

 • Modellering og anvendelse 
 • Utforskning og problemløsning 
 • Resonnering og argumentasjon 
 • Representasjon og kommunikasjon 
 • Abstraksjon og generalisering 
 • Tall og algebra i praksis 
 • Statistikk 
 • Modellering 
 • Funksjoner i praksis 

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål: 

Hvem er kurset for

Matematikk 1P og 2P er for deg som trenger matematikk for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din.  

Opptakskrav 

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på enten www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Du har valgt:

Studiekompetanse Matematikk 1P+2P

Matematikk 1+2P er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
14000
Undervisningstimer:
100
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
06.09.2022
Slutt:
16.05.2023
Kursid:
3781480101