Matematikk 1P + 2P

Dette er kurset for deg som trenger matematikk for å få generell studiekompetanse eller som vil  forbedre karakteren din. Matematikk 1P og 2P er praktisk orientert. Du lærer blant annet om tall og algebra, statistikk, modellering og funksjoner i praksis.

Du må ha minimum 4 i karakter for å komme inn på lærerutdanninger.

Matematikk klasse - deltakere

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende hovedemner:

  • tall og algebra i praksis
  • geometri
  • sannsynlighetsberegning
  • funksjoner
  • statistikk
  • modellering

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har fullført grunnskolen og som skal ta privatisteksamen i matematikk 1P og 2P, for å få generell studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning , virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. For klasseromsundervisning/virtuelt klasserom er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

  • Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.
    Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker.
  • Kombinert undervisning er en kombinasjon av fysiske samlinger og nettstudier.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Studieplan/Læreplan

Læreplan 1p
Læreplan 2p

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
18000
Undervisningstimer:
180
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
Uke 35 - info om ukedag kommer senere
Slutt:
16.05.2022
Kursid:
3677903249
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
14000
Undervisningstimer:
100
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
Uke 36
Slutt:
01.06.2022
Kursid:
3686740101
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
11500
Undervisningstimer:
98
Tidspunkt:
17.00 - 19.45
Start:
09.09.2021
Slutt:
19.05.2022
Kursid:
3686474847