Historie Vg2 og Vg3

Historie vg2 og vg3 er ett av de seks fagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer om verdens- og norgeshistorien frem til i dag. 

Du går opp til muntlig eksamen som privatist.

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger Kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

Historieforståelse og metoder

Hovedområdet historieforståelse og metoder handler om hvordan mennesker tenker forskjellig om fortiden, og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger og i historiske framstillinger.

Hovedområdet handler også om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges.

Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted.

Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet.

Samfunn og mennesker i tid

Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv.

I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Historie Vg2 og Vg3 er for deg som trenger historie for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din.  

Opptakskrav

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. 

Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

 

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på enten www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret

Du har valgt:

Studiekompetanse Historie

Historie på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler. Du lærer om verdens- og norgeshistorien frem til i dag.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8200
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
28.11.2022
Slutt:
01.06.2023
Kursid:
3781530101