Historie Vg2 og Vg3

Historie er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om verdens- og Norgeshistorien frem til i dag.

Historie klasse - deltaker

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger til Kunnskapsløftet og dekker følgende emner:

Historieforståelse og metoder

Hovedområdet historieforståelse og metoder handler om hvordan mennesker tenker forskjellig om fortiden, og hvordan dette kommer til uttrykk i fortellinger og i historiske framstillinger.

Hovedområdet handler også om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Kildekritikk, analyse av historiske framstillinger og vurdering av historiske forklaringer vektlegges.

Sentralt er også hvordan historikernes valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted.

Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet.

Samfunn og mennesker i tid

Hovedområdet samfunn og mennesker i tid omfatter sentrale historiske fenomener og prosesser og trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, kultur og tankeliv.

I hovedområdet vektlegges kontinuitet og endring i utviklingen av samfunn, og mennesket som aktør i historiske prosesser, både som individ og i gruppe.

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som  vil ta privatisteksamen i historie for å få generell studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning , virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. For klasseromsundervisning/virtuelt klasserom er studieløpet basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

  • Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.
    Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker.
  • Kombinert undervisning er en kombinasjon av fysiske samlinger og nettstudier.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Eksamen

Du avlegger en muntlig eksamen som privatist ved lokal videregående skole.

Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Du har selv ansvar for å melde deg opp til eksamen. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp. Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
31.08.2020
Slutt:
15.06.2021
Kursid:
3608559487