Generell studiekompetanse – 23/5 regelen

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk. 

Du kan ta hele 6-fagpakken eller enkeltstående fag.  Dersom du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning kan du søke opptak til høyere utdanning etter å ha fullført disse seks fagene.  

Du går opp til eksamen som privatist. 

Om studiet

Dette lærer du

Norsk

Du lærer å analysere tekster, å reflektere og å tenke kritisk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Skriftlige tekster
 • Muntlige tekster
 • Sammensatte tekster
 • Språk og kultur

Matematikk 1P+2P

Dette er praktisk rettet matematikk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Modellering og anvendelse 
 • Utforskning og problemløsning 
 • Resonnering og argumentasjon 
 • Representasjon og kommunikasjon 
 • Abstraksjon og generalisering 
 • Tall og algebra i praksis 
 • Statistikk 
 • Modellering 
 • Funksjoner i praksis 

Naturfag

Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter 
 • Teknologi 
 • Energi og materie 
 • Jorda og livet på jorda 
 • Kropp og helse 

Samfunnskunnskap

Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Undring og utforsking 
 • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenking 
 • Medborgerskap og bærekraftig utvikling 
 • Identitet og livsmestring 

Historie

Du lærer om verdens- og norgeshistorien  fram til i dag. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Samfunn og menneskene i tid
 • Historieforståelse og metoder

Engelsk

Du lærer språket, og om kultur, litteratur og samfunn i engelskspråklige land. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Kommunikasjon 
 • Språklæring 
 • Møte med engelskspråklige tekster 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å studere på høgskole/universitet, og trenger generell studiekompetanse. Kurset passer også for deg som ønsker å forbedre karakterene dine fra videregående skole.  

Pakken inkluderer fagene som inngår som minimumskrav til opptak. Du kan ta hele pakken eller enkeltstående fag. 

Opptakskrav

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå eller tilsvarende.

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken pr. fag.
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken pr. fag.
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på Inschool, eller privatistweb.no for deg som bor i Trøndelag fylke.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Lignende kurs

Studiekompetanse 6-fagpakken

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Virtuelt klasserom
Samlet pris:
65000
Undervisningstimer:
256
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
28.08.2023
Slutt:
31.05.2024
Påmeldingsfrist
18.09.2023
Kursid:
3836490101