Generell studiekompetanse – 23/5 regelen

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk. 

Du kan ta hele 6-fagpakken eller enkeltstående fag.  Dersom du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning kan du søke opptak til høyere utdanning etter å ha fullført disse seks fagene.  

Du går opp til eksamen som privatist. 

Om studiet

Dette lærer du

Norsk
Du lærer å analysere tekster, å reflektere og å tenke kritisk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Skriftlige tekster
 • Muntlige tekster
 • Sammensatte tekster
 • Språk og kultur

 Matematikk 1P+2P
Dette er praktisk rettet matematikk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Modellering og anvendelse 
 • Utforskning og problemløsning 
 • Resonnering og argumentasjon 
 • Representasjon og kommunikasjon 
 • Abstraksjon og generalisering 
 • Tall og algebra i praksis 
 • Statistikk 
 • Modellering 
 • Funksjoner i praksis 

Naturfag
Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter 
 • Teknologi 
 • Energi og materie 
 • Jorda og livet på jorda 
 • Kropp og helse 

Samfunnskunnskap
Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Undring og utforsking 
 • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenking 
 • Medborgerskap og bærekraftig utvikling 
 • Identitet og livsmestring 

Historie
Du lærer om verdens- og norgeshistorien  fram til i dag. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Samfunn og menneskene i tid
 • Historieforståelse og metoder

Engelsk
Du lærer språket, og om kultur, litteratur og samfunn i engelskspråklige land. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Kommunikasjon 
 • Språklæring 
 • Møte med engelskspråklige tekster 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å studere på høgskole/universitet, og trenger generell studiekompetanse. Kurset passer også for deg som ønsker å forbedre karakterene dine fra videregående skole.  

Pakken inkluderer fagene som inngår som minimumskrav til opptak. Du kan ta hele pakken eller enkeltstående fag. 

Opptakskrav 

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå eller tilsvarende.

 

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken pr. fag.
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken pr. fag.
 • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer enten på www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke skjer oppmelding på Nordland fylkeskommune. 

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Studiekompetanse 6-fagspakken

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
464
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
Uke 36
Slutt:
01.06.2022
Kursid:
3695630101

Lignende kurs

Studiekompetanse 6-fagspakken

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
64000
Undervisningstimer:
756
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
30.08.2021
Slutt:
01.06.2022
Kursid:
3696569404

Studiekompetanse 6-fagspakken

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
64000
Undervisningstimer:
775
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
Uke 35 - ukedager kunngjøres senere
Slutt:
15.06.2022
Kursid:
3678013249

Studiekompetanse 6-fagspakken

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Folkeuniversitetet Arendal
Samlet pris:
55600
Undervisningstimer:
485
Tidspunkt:
17.00 - 20.45
Start:
06.09.2021
Slutt:
15.06.2022
Påmeldingsfrist
13.09.2021
Kursid:
3731104847