Fysikk 1

Fysikk 1 er teoretisk fysikk på videregående skoles nivå. Sammen med matematikk R1 og R3 gir fysikk deg den fordypning du trenger for å komme inn på studier som krever spesiell studiekompetanse i realfag, bl.a. ingeniørstudier og andre studier innen naturvitenskap, medisin og teknologi.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Kurset følger læreplanen til Kunnskapsløftet og dekker følgende hovedemner:

  • Klassisk fysikk
  • Moderne fysikk
  • Å beskrive naturen med matematikk
  • Den unge forskeren
  • Fysikk og teknologi

Se læreplan for nærmere beskrivelse av delemner og kompetansemål

Læreplanen for faget finner du her

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som trenger å forbedre karakteren i faget eller som trenger fordypning i fysikk for videre studier på høgskole eller universitet. Dersom du har grunnskole fra utlandet, må du kunne dokumentere norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som virtuelt klasserom. Studieløpet er basert på gjennomgang av pensum, kollokviearbeid, og diskusjoner.

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser.

Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer.

Lærere

Alle våre lærere har relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no (Fagkode: REA3004)

For deg som bor i Nordland fylke oppmelding skjer på Nordland fylkeskommune privatistweb.

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.