Engelsk videregående skole Vg1

Engelsk Vg1 er ett av de seks fagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer å snakke og skrive engelsk på høyt nivå og får kunnskap om kultur, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden. 

Du går opp til eksamen som privatist i skriftlig og muntlig engelsk. 

Om studiet

Dette lærer du

Faget består av fire hovedområder som utfyller hverandre:

  • Kommunikasjon 
  • Språklæring 
  • Møte med engelskspråklige tekster 

Les mer i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Engelsk Vg1 er for deg som trenger engelsk for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din.  

Opptakskrav

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha både norsk- og engelskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i engelsk for videregående skole.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer enten på www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke skjer oppmelding på Nordland fylkeskommune. 

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Lignende kurs

Studiekompetanse Engelsk

Engelsk er ett av fagene som inngår i generell studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
110
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
29.08.2022
Slutt:
15.06.2023
Kursid:
3782853222

Studiekompetanse Engelsk

Engelsk på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Du lærer språk, kultur, litteratur og samfunn fra engelskspråklige land.Kurset går på dagtid i vårt lokale i Harstad.Kurset er godkjent for finansiering fra Lånekassen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
110
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Start:
05.09.2022
Slutt:
26.05.2023
Kursid:
3782929487

Studiekompetanse Engelsk

Engelsk er ett av fagene som inngår i generell studiekompetanse slik at du kan søke videre studier ved universiteter og høgskoler

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11000
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Start:
07.09.2022
Slutt:
07.06.2023
Kursid:
3781490101