Engelsk videregående skole Vg1

Engelsk Vg1 er ett av de seks fagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer å snakke og skrive engelsk på høyt nivå og får kunnskap om kultur, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden. 

Du går opp til eksamen som privatist i skriftlig og muntlig engelsk. 

Om studiet

Dette lærer du

Faget består av fire hovedområder som utfyller hverandre:

  • Kommunikasjon 
  • Språklæring 
  • Møte med engelskspråklige tekster 

Les mer  i læreplanen i  Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Hvem er kurset for

Engelsk Vg1 er for deg som trenger engelsk for å oppnå generell studiekompetanse eller vil forbedre karakteren din.  

Opptakskrav 

Fullført grunnskole. Dersom du har grunnskole fra land utenfor Norden, må du ha både norsk- og engelskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Gjennomføring

Undervisningen foregår som regel på deltid og gjennomføres som klasseroms-undervisning, virtuelt klasserom eller kombinert undervisning. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiesteder. Undervisning én dag/kveld i uken. 
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett. Undervisning som oftest én dag/kveld i uken.  
  • Kombinert undervisning: En kombinasjon av klasseromsundervisning og virtuelt klasserom.  

Lærere

Alle våre lærere har undervisningskompetanse i engelsk for videregående skole.

Finansiering

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend etter gjeldende regler. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.  

Er du medlem i en fagorganisasjon, kan den ha stipendordninger du kan søke på. Hvis du skal betale selv, er det mulig å gjøre en avtale om å betale kursavgiften i avdrag.   

Eksamen

Du avlegger eksamen som privatist. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer enten på www.privatistweb.no eller Inschool Visma. For deg som bor i Nordland fylke skjer oppmelding på Nordland fylkeskommune. 

Frist for oppmelding er vanligvis 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Du har valgt:

Studiekompetanse Engelsk

Engelsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. I tillegg til å snakke og skrive engelsk på høyt nivå lærer du om kulturforståelse, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11000
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Dager:
Ons
Start:
Oppstart i uke 36
Slutt:
01.06.2022
Kursid:
3686650101