Fag
Nivå
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Tyskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer à 30 min. og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676950181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå - Konversasjon (B2/C1)

På tyskkurs høyere mellomnivå (B2/C1) blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
1830
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
08.09.2021
Kursslutt:
24.11.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3733315008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå del 4 av 4 (B2)

Dette er siste kurs på B2-nivå. Kurset passer for deg som har tatt Tyskkurs B2 del 3. Lærebok: "Erkundungen B2". Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 25. og 26. august fra kl. 16.00 – 18.00. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
15.09.2021
Kursslutt:
24.11.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3659990484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå, intensiv (B2)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 25. og 26. august fra kl. 16.00 – 18.00. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B2. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Forkunnskap: B1-nivå. Lærebok: "Erkundungen B2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7400
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
13.09.2021
Kursslutt:
06.12.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3659950484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer à 30 min og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676960181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå, intensiv (C1)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon den 25. og 26. august fra kl. 16.00-18.00. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende nivå B2 og passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat C1. Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut. Lærebok: "Erkundungen C1".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7400
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
20.09.2021
Kursslutt:
13.12.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3659960484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet del 4 av 4 (A2)

På Tyskkurs litt øvet (A2) bygger du videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for tysk grammatikk. Muntlig trening står i fokus, slik at du blir tryggere når du skal beherske enkle språksituasjoner på tysk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.09.2021
Kursslutt:
25.11.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3732745008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet, intensiv (A2)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på våre nettsider. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 25. og 26. august fra kl. 16.00-18.00. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat A2. Kurset består av klasseromsundervisning (48 timer) og individuelt arbeid på vår nettbaserte læringsplattform (ca. 12-15 timer). Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Forkunnskap: nivå A1. Bok: Spektrum Deutsch A2+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
8450
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
07.09.2021
Kursslutt:
30.11.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3659930484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Tyskkurs mellomnivå (B1) er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
06.09.2021
Kursslutt:
22.11.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3732755008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Dette er første kurs av totalt fire på mellomnivå B1. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført nivå A2. Lærebok: "Spektrum Deutsch B1+". Undervisningen foregår i virtuelt klasserom, og du kan delta via egen PC uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
20.09.2021
Kursslutt:
06.12.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3726420105
Les mer Meld deg på