Tyskkurs: profesjonelt nivå (C2)

Tyskkurs: Profesjonelt nivå er for deg som allerede snakker og skriver tysk med svært god flyt og presisjon, men som har behov for å perfeksjonere språkkunnskapene dine ytterligere  slik at du behersker språket på et tilnærmet morsmålsnivå. Kurset hjelper deg å oppnå et meget høyt språklig nivå både muntlig og skriftlig.

Sted

Endre

NivåC2
Pris3 700,-

Om kurset

Dette lærer du

 • å delta i alle former for samtale og diskusjon
 • å uttrykke deg på en presis og sammenhengende måte
 • å beherske et vidt spekter av begreper og faste uttrykk og bruke fagterminologi fra eget studie- eller arbeidsområde
 • å forklare og begrunne meningene og synspunktene dine
 • å skrive sammendrag og anmeldelser både av faglige og litterære arbeider
 • å forstå komplekse tekster når det gjelder språk eller struktur samt tekster om abstrakte emner
 • å forstå fagartikler og litterære verk
 • å bruke språket formelt og uformelt, tilpasse stilen til situasjonen og samtalepartneren eller leseren din
 • om ulike dialekter
 • om kultur i tysktalende land
 • å bruke avanserte språkstrukturer

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som har tyskkunnskaper tilsvarende Tyskkurs på høyere nivå (C1) og som ønsker å styrke ferdighetene dine innen lesing, skriving, forståelse og kommunikasjon for å kunne beherske språket på et tilnærmet morsmålsnivå, til profesjonell bruk i jobb- eller studiesammenheng.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i ulike situasjoner. Arbeidsmetodene på kurset varierer mellom lærerens forklaringer og instruksjoner, oppgaveløsning, gruppe-/pararbeid og klassesamtale. Vi gjør ulike aktiviteter som involverer det å lese, lytte, snakke og skrive.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Om du ønsker det, kan du avlegge Goethe-Zertifikat C2 etter kurset ved Goethe-Institut i Oslo.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 3700
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.15 - 20.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Ons
 • Start09.10.2019
 • Slutt27.11.2019
Tyskkurs profesjonelt nivå del 1 utgjør første halvdel av C2-nivå. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på skype eller telefon den 27. og 28. august kl. 16.00-18.00. Kursbok: "Erkundungen C2". Boken kan kjøpes hos Norli i Universitetsgaten 20-24 i Oslo. Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut.