Tyskkurs: profesjonelt nivå (C2)

Tyskkurs: Profesjonelt nivå er for deg som allerede snakker og skriver tysk med svært god flyt og presisjon, men som har behov for å perfeksjonere språkkunnskapene dine ytterligere  slik at du behersker språket på et tilnærmet morsmålsnivå. Kurset hjelper deg å oppnå et meget høyt språklig nivå både muntlig og skriftlig.

Sted
NivåC2

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

 • å delta i alle former for samtale og diskusjon
 • å uttrykke deg på en presis og sammenhengende måte
 • å beherske et vidt spekter av begreper og faste uttrykk og bruke fagterminologi fra eget studie- eller arbeidsområde
 • å forklare og begrunne meningene og synspunktene dine
 • å skrive sammendrag og anmeldelser både av faglige og litterære arbeider
 • å forstå komplekse tekster når det gjelder språk eller struktur samt tekster om abstrakte emner
 • å forstå fagartikler og litterære verk
 • å bruke språket formelt og uformelt, tilpasse stilen til situasjonen og samtalepartneren eller leseren din
 • om ulike dialekter
 • om kultur i tysktalende land
 • å bruke avanserte språkstrukturer

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som har tyskkunnskaper tilsvarende Tyskkurs på høyere nivå (C1) og som ønsker å styrke ferdighetene dine innen lesing, skriving, forståelse og kommunikasjon for å kunne beherske språket på et tilnærmet morsmålsnivå, til profesjonell bruk i jobb- eller studiesammenheng.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i ulike situasjoner. Arbeidsmetodene på kurset varierer mellom lærerens forklaringer og instruksjoner, oppgaveløsning, gruppe-/pararbeid og klassesamtale. Vi gjør ulike aktiviteter som involverer det å lese, lytte, snakke og skrive.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Om du ønsker det, kan du avlegge Goethe-Zertifikat C2 etter kurset ved Goethe-Institut i Oslo.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato