Tyskkurs nybegynner, basisbruker (A1)

Tyskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner i et tyskspråklig land. Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. 

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig 

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A1. Se kursoversikt.

Hvem passer kurset for

Tyskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere, og som ønsker en enkel innføring som gjør deg i stand til å ta i bruk språket i ulike hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis. Etter Tyskkurs A2 litt øvet  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat Goethe-Zertifikat A2 som avlegges ved Goethe-Institut.

Veien videre

Etter tyskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta tyskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Lignende kurs

Tyskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

På Tyskkurs for nybegynnere del 1 får du en praktisk og god innføring i språket. Dette kurset dekker første del av totalt fire på nybegynner nivå A1 (Europarådets nivåskala).

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Bodø
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
19.00 - 20.30
Dager:
Man
Start:
19.09.22
Slutt:
12.12.2022
Kursid:
3821848001
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Bodø
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
19.00 - 20.30
Dager:
Man
Start:
19.09.22
Slutt:
10.04.2023
Kursid:
3824748001

Tyskkurs nybegynner del 1+2 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt tyskkurs kurs som dekker første halvdel av nivå A1 og passer for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Vi bruker boken " Spektrum Deutsch A1+".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5670
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Man
Start:
12.09.2022
Slutt:
12.12.2022
Kursid:
3808270484

Tyskkurs nybegynner del 1+2 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt tyskkurs kurs som dekker første halvdel av nivå A1 og passer for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: Spektrum Deutsch A1+. Undervisningen foregår på Zoom.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Online
Samlet pris:
5670
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Tir
Start:
13.09.2022
Slutt:
06.12.2022
Kursid:
3808290105

Tyskkurs nybegynner del 1+2 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt tyskkurs kurs som dekker første halvdel av nivå A1 og passer for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Vi bruker boken " Spektrum Deutsch A1+".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5670
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tir
Start:
07.02.2023
Slutt:
16.05.2023
Kursid:
3820690484

Tyskkurs nybegynner del 1+2 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt tyskkurs kurs som dekker første halvdel av nivå A1 og passer for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: Spektrum Deutsch A1+. Undervisningen foregår på Zoom.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Online
Samlet pris:
5670
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tor
Start:
02.03.2023
Slutt:
08.06.2023
Kursid:
3828730105

Tyskkurs nybegynner del 3+4 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt tyskkurs som dekker andre halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført tyskkurs nybegynner del 1+2 eller har tilsvarende kunnskaper. Lærebok: Spektrum Deutsch A1+. Undervisningen foregår på Zoom, og du kan delta uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5670
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Tor
Start:
08.09.2022
Slutt:
01.12.2022
Kursid:
3808300105

Tyskkurs nybegynner del 3+4 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt tyskkurs som dekker andre halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført tyskkurs nybegynner del 1+2 eller har tilsvarende kunnskaper. Lærebok: Spektrum Deutsch A1+, kap. 7-12.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5670
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Man
Start:
30.01.2023
Slutt:
22.05.2023
Kursid:
3828580484