Tyskkurs mellomnivå, selvstendig bruker (B1)

Tyskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging.

Om kurset

Dette lærer du

 • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
 • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
 • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B1. Se kursoversikt.

Hvem passer det for

Tyskkurs mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå A2, det vil si du som

 • behersker enkle setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • kjenner til ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • behersker enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • med enkle ord kan beskrive sider ved din egen bakgrunn
 • kan lese og skrive helt enkle tekster om kjente emner

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Etter Tyskkurs mellomnivå  kan du avlegge Goethe-Zertifikat B1 ved Goethe-Institutt. Ellers får du kursbevis.

Veien videre

Etter Tyskkurs mellomnivå vil vi anbefale deg å ta Tyskkurs høyere mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B2. 

Du har valgt:

Tyskkurs mellomnivå, intensiv (B1)

På Tyskkurs mellomnivå utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på vår hjemmeside. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom/telefon 25. og 26. januar kl. 16.00-18.00. Tyskkurs mellomnivå passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B1. Forkunnskap: A2-nivå. Bok: Spektrum Deutsch B1+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7495
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Ons, Tor
Start:
10.02.2022
Slutt:
11.05.2022
Kursid:
3779010484

Lignende kurs

Tyskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Dette er første kurs av totalt fire på mellomnivå B1. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført nivå A2. Lærebok: "Spektrum Deutsch B1+". Undervisningen foregår i virtuelt klasserom, og du kan delta via egen PC uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tor
Start:
03.03.2022
Slutt:
19.05.2022
Kursid:
3779590105

Tyskkurs mellomnivå del 2 av 4 (B1)

Dette er andre kurs av totalt fire på mellomnivå B1. På kurset lærer du bl.a. å fortelle om noe som er skjedd, å uttrykke egne meninger, å fortelle om skole og arbeidsliv og å diskutere aktuelle temaer i samfunnet. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført Tyskkurs mellomnivå B1 del 1 eller noe tilsvarende. Lærebok: "Spektrum Deutsch B1+", kap. 4-6. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom, og du kan delta via egen PC uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
10.02.2022
Slutt:
05.05.2022
Kursid:
3779600105