Tyskkurs mellomnivå (B1)

Tyskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging.

Sted

Endre

NivåB1
Pris3 250,- til 7 390,-
Tyskkurs3

Om kurset

Dette lærer du

 • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
 • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
 • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Tyskkurs mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå A2, det vil si du som

 • behersker enkle setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • kjenner til ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • behersker enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • med enkle ord kan beskrive sider ved din egen bakgrunn
 • kan lese og skrive helt enkle tekster om kjente emner

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Etter Tyskkurs mellomnivå  kan du avlegge Goethe-Zertifikat B1 ved Goethe-Institutt.

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter Tyskkurs mellomnivå vil vi anbefale deg å ta Tyskkurs høyere mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B2. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 7390
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.15 - 20.45
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Tor
 • Start12.09.2019
 • Slutt05.12.2019
Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på skype/telefon den 27. og 28. august 2019 fra klokken 1600 til 1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B1. Lærebok: "Begegnungen B1+".
 • Pris 3250
 • Timer 20
 • Tidspunkt 19.00 - 20.45
 • Sted Fagerborg skole
 • Dager Ons
 • Start04.09.2019
 • Slutt20.11.2019
Dette er siste kurs av totalt fire på mellomnivå B1. Læringsmål: ytre meninger og ønsker, beskrive personer og steder, forklare og argumentere, delta i lengre samtaler om dagligdagse emner, fortelle en historie. Forkunnskaper: Ca. 220-240 undervisningstimer i tysk fra før. Lærebok: "Schritte International 6", kap. 12-14. Har du ikke tatt tyskkurs ved FU Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på våre nettsider. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype 27.og 28. august.