Tyskkurs litt øvet, basisbruker (A2)

På Tyskkurs litt øvet vil du styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har fra før. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for tysk grammatikk. Du blir tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på tysk. 

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • å lese og skrive enkle tekster om kjente emner

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt.

Hvem passer kurset for

Tyskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si at du

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening? lytte- og leseøvelser, muntlig og skriftlig trening, par- og gruppearbeid, presentasjoner og rollespill, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.  

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Etter Tyskkurs litt øvet kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat Goethe-Zertifikat A2 som avlegges ved Goethe-Institutt. Ellers får du kursbevis. 

Veien videre

Etter Tyskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta Tyskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Du har valgt:

Tyskkurs litt øvet, intensiv (A2)

På nivå A2 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i tysk fra før. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for tysk grammatikk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en plasseringstest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom 25. og 26.01 kl. 16-18. Tyskkurset A2 består av klasseromsundervisning og individuelt arbeid på vår nettbaserte læringsplattform (12-15 timer). Forkunnskap: Nybegynnernivå A1. Bok: Spektrum Deutsch A2+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
8495
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tir
Start:
01.02.2022
Slutt:
03.05.2022
Kursid:
3779000484