Tyskkurs litt øvet: Konversasjon (A2)

Dette er et tyskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på tysk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket.

NivåA2

Om kurset

Dette lærer du

Med utgangspunkt i forskjellige situasjoner, dagligdagse hendelser og aktuelle temaer som diskuteres i plenum og i gruppe, blir du utfordret til å bruke tysk i praktiske situasjoner fra hverdagen. Vi legger vekt på:

 • lydlære og uttaletrening
 • samtaletrening
 • presentasjonsteknikk
 • utvidelse av ordforrådet
 • generell språkforståelse
 • kulturformidling

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har tyskkunnskaper tilsvarende Tyskkurs litt øvet, og som ønsker å fokusere på muntlig tysk.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. På kurset legger vi vekt på samtaletrening, og vi snakker kun tysk i timen. Undervisningen tar utgangspunkt i situasjoner og småtekster som diskuteres i grupper og i plenum.

Temaer kan være alt fra dagligdagse hendelser, interesser og hobbyene til deltakerne og aktuelle temaer i samfunnet. Du får mange anledninger til å kommunisere aktivt med språket, uttrykke din mening, argumentere og  beskrive situasjoner.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 2500
 • Timer 24
 • Tidspunkt 19.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Bodø
 • Start26.09.2017
 • Slutt12.12.2017