Tyskkurs høyere mellomnivå, selvstendig bruker (B2)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving.

Om kurset

Dette lærer du

 • å beskrive situasjoner og hendelser i nåtid og fortid
 • å snakke om fremtidsplaner
 • å uttrykke følelser og egne meninger
 • å komme med forslag, akseptere eller avslå noe
 • å innhente opplysninger fra enkle presseartikler, nyheter eller radioprogrammer
 • grammatikk: verbalformer som passiv og konjunktiv, modalverbet “sollen”, verb med preposisjon, deklinasjon av adjektiv, preposisjoner og underordnede konjunksjoner/subjunksjoner i leddsetninger
 • setningsoppbygging
 • korrekt bruk av grammatiske strukturer

Hvem er kurset for

Tyskkurs høyere mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende  Tyskkurs mellomnivå, det vil si at du 

 • forstår hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv. 
 • kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse 
 • kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
 • kan diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine 
 • kan uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner 

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Om du ønsker kan du avlegge Goethe-Zertifikat B2 etter kurset. Ellers får du kursbevis.

Lignende kurs

Tyskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2)

Kurset består av seks individuelle Zoom-møter med lærer à 30 min. og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Zoom-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6995
Undervisningstimer:
10
Kursid:
3780120181

Tyskkurs høyere mellomnivå - Konversasjon (B2/C1)

På tyskkurs høyere mellomnivå (B2/C1) blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Maritime vgs.
Samlet pris:
1880
Undervisningstimer:
12
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
21.09.2022
Slutt:
30.11.2022
Kursid:
3814375008