Tyskkurs høyere mellomnivå (B2)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving.

Om kurset

Dette lærer du

  • å beskrive situasjoner og hendelser i nåtid og fortid
  • å snakke om fremtidsplaner
  • å uttrykke følelser og egne meninger
  • å komme med forslag, akseptere eller avslå noe
  • å innhente opplysninger fra enkle presseartikler, nyheter eller radioprogrammer
  • grammatikk: verbalformer som passiv og konjunktiv, modalverbet “sollen”, verb med preposisjon, deklinasjon av adjektiv, preposisjoner og underordnede konjunksjoner/subjunksjoner i leddsetninger
  • setningsoppbygging
  • korrekt bruk av grammatiske strukturer

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har tyskkunnskaper tilsvarende Tyskkurs mellomnivå og som ønsker å styrke ferdighetene dine innen lesing, skriving, forståelse, kommunikasjon og interaksjon.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i ulike situasjoner.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Om du ønsker kan du avlegge Goethe-Zertifikat B2 etter kurset.

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Tyskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Undervisningstimer:
10
Kursid:
3676950181

Tyskkurs høyere mellomnivå, intensiv (B2)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 25. og 26. august fra kl. 16.00 – 18.00. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B2. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Forkunnskap: B1-nivå. Lærebok: "Erkundungen B2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7400
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Man
Start:
13.09.2021
Slutt:
06.12.2021
Kursid:
3659950484

Tyskkurs høyere mellomnivå del 4 av 4 (B2)

Dette er siste kurs på B2-nivå. Kurset passer for deg som har tatt Tyskkurs B2 del 3. Lærebok: "Erkundungen B2". Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 25. og 26. august fra kl. 16.00 – 18.00. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
15.09.2021
Slutt:
24.11.2021
Kursid:
3659990484