Thai-språkkurs nybegynner (A1)

På Thai-språkkurs nybegynner A1 får du en grundig og effektiv innføring i thailandsk og det thailandske skriftsystemet. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursganger vil du kunne si noen ord og enkle fraser på thailandsk. Kurset gir et godt grunnlag for videre læring av språket.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte om samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

(De enkelte kursene dekker hele eller deler av nybegynnernivå A1, se kursoversikt.)

Hvem passer kurset for?

Thailandskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe thailandsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å utføre handlinger på språket, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse.

 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen på nivå A1. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss