Spanskkurs nybegynner, basisbruker (A1)

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner i et spanskspråklig land.  

Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. 

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig 

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A1. Se kursoversikt.

Hvem er kurset for

Spansk nybegynner er for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid. 

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.  

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du får kursbevis.

Veien videre

Etter spanskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta spanskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Lignende kurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Start:
31.01.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3774709404
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 21.00
Start:
22.02.2022
Slutt:
10.05.2022
Kursid:
3746874847
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Tusenhjemmet
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
11.00 - 13.00
Start:
25.02.2022
Slutt:
27.05.2022
Kursid:
3757578005

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Man
Start:
31.01.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3765405008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
10.15 - 11.45
Dager:
Tir
Start:
01.02.2022
Slutt:
03.05.2022
Kursid:
3765465008

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
07.02
Slutt:
28.03.2022
Kursid:
3768453047

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Stavanger, Sverdrupsgate 23
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
08.02.2022
Slutt:
10.05.2022
Kursid:
3768924007

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1) - Oslo

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
08.02.2022
Slutt:
03.05.2022
Kursid:
3775320366

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Greveskogen vgs
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
09.02.2022
Slutt:
06.04.2022
Kursid:
3775663122

Spansk nybegynner del 1 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
09.02.2022
Slutt:
06.04.2022
Kursid:
3775803724

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición". Undervisningen foregår i digitalt klasserom på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Ons
Start:
16.02.2022
Slutt:
11.05.2022
Kursid:
3778310181

Spanskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lære og arbeidsbok Caminos 1

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Folkeuniversitetet Bodø
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
18.30 - 20.00
Start:
21.02.2022
Slutt:
30.05.2022
Kursid:
3770198007

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Greveskogen vgs
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
Dag er ikke bestemt
Slutt:
07.04.2022
Kursid:
3775823122

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tir
Start:
01.03.2022
Slutt:
24.05.2022
Kursid:
3775310366

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1) - Lillestrøm

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-2.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.45
Dager:
Ons
Start:
02.03.2022
Slutt:
27.04.2022
Kursid:
3777942000

Spanskkurs nybegynner del 1+2 av 4, intensiv (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt spanskkurs kurs som dekker første halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-4.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5450
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Man
Start:
31.01.2022
Slutt:
16.05.2022
Kursid:
3778900181

Spanskkurs nybegynner del 1+2 av 4, intensiv (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt spanskkurs kurs som dekker første halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-4.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5450
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tor
Start:
03.02.2022
Slutt:
12.05.2022
Kursid:
3777310484

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1) - Lillestrøm 24.10.

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå. Kurset er for deg som kan litt spansk fra før og bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å snakke om klær og farger, å spørre om pris, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive enkle e-poster og meldinger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Lillestrøm, Dampsagveien 2, Helsebygget Lillestrøm
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.45
Dager:
Ons
Start:
12.01.2022
Slutt:
09.03.2022
Kursid:
3777972000

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå. Kurset er for deg som kan litt spansk fra før og bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å snakke om klær og farger, å spørre om pris, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive enkle e-poster og meldinger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
01.02.2022
Slutt:
26.04.2022
Kursid:
3775330366

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
12.00 - 13.30
Dager:
Ons
Start:
02.02.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3765485008

Spanskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
02.02.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3765425008

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå. Kurset er for deg som kan litt spansk fra før og bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å snakke om klær og farger, å spørre om pris, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive enkle e-poster og meldinger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom på Zoom og du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
02.02.2022
Slutt:
27.04.2022
Kursid:
3778320105

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Greveskogen vgs
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
08.02.2022
Slutt:
05.04.2022
Kursid:
3775673122

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå. Kurset er for deg som kan litt spansk fra før og bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å snakke om klær og farger, å spørre om pris, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive enkle e-poster og meldinger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Ons
Start:
09.02.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3775910366

Spanskkurs nybegynner del 3 av 3 (A1)

Spanskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tor
Start:
03.02.2022
Slutt:
05.05.2022
Kursid:
3765435008

Spanskkurs nybegynner del 3 av 4 (A1) - Zoom

På Spanskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det spanske språket. Dette er tredje kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Du lærer bl.a. å beskrive personer, å fortelle om daglige rutiner og vaner, å formulere et tidsforløp, å spørre om og angi klokkeslett. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 5-6. Undervisningen foregår i digitalt klasserom på Zoom, og du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Start:
07.02.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3778330105

Spanskkurs nybegynner del 3+4 av 4, intensiv (A1)

Dette er et intensivt spanskkurs som dekker andre halvdel av nybegynnernivå A1. Læringsmål: beskrive personer, fortelle om daglige rutiner og vaner, spørre om og angi klokkeslett, bestille på restaurant, snakke om mat og kosthold, fortelle hvor noe befinner seg, spørre om og forklare veien, angi retning, angi transportmiddel, snakke om kjente byer i Spania, beskrive hendelser i fortid, grunnleggende grammatikk. Bok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 5-9.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5450
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tir
Start:
25.01.2022
Slutt:
03.05.2022
Kursid:
3778910105

Spanskkurs nybegynner del 4 av 4 (A1) - Zoom

På Spanskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det spanske språket. Dette er siste kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Du lærer bl.a. å bestille på restaurant, å fortelle om mat og kosthold, å spørre om og forklare veien, å angi transportmiddel, å snakke om kjente byer i Spania og beskrive hendelser i fortid. Kurset bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 3. Bok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 7-9.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Start:
07.02.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3778340105

Spanskkurs nybegynner del 4 av 4 (A1)

På Spanskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det spanske språket. Dette er siste kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Du lærer bl.a. å bestille på restaurant, å fortelle om mat og kosthold, å spørre om og forklare veien, å snakke om kjente byer i Spania og beskrive hendelser i fortid. Kurset bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 3. Bok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 7-9.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tir
Start:
08.02.2022
Slutt:
03.05.2022
Kursid:
3779550366