Spanskkurs mellomnivå: konversasjon (B1)

Dette er et spanskkurs for deg som allerede har et godt nivå i spansk, og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i spansk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer.

Sted
NivåB1/B2

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Gjennom å lese tekster hentet fra spanske medier om ulike temaer, som politikk, samfunn, kultur, film, litteratur og historie, oppnår du:

  • et mer avansert ordforråd
  • mer varierte uttrykksmåter i relasjon til temaet
  • et mer korrekt og flytende språk

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har spanskkunnskaper tilsvarende Spanskkurs mellomnivå B1 og som ønsker å fokusere på muntlig spansk. For å få utbytte av kurset bør du være i stand til å bruke språket selvstendig i de fleste dagligdagse situasjoner.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i ulike situasjoner. På kurset snakker vi kun spansk i klassen.

I løpet av kurset skal hver deltaker presentere et valgfritt tema knyttet til Spania eller et annet spansktalende land i plenum. I tillegg leser vi noen kapitler fra en spansk roman hjemme, og forbereder oss til diskusjon i klassen før hver kurskveld.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato