Spanskkurs mellomnivå (B1)

Spanskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging.

Spanskkurs mellomnivå

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
  • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
  • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
  • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
  • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Spanskkurs mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå A2, det vil si du som

  • behersker enkle setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
  • kjenner til ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
  • behersker enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
  • med enkle ord kan beskrive sider ved din egen bakgrunn
  • kan lese og skrive helt enkle tekster om kjente emner

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter Spanskkurs mellomnivå vil vi anbefale deg å ta Spanskkurs høyere mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B2. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Spanskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Spanskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Rådal, Nordahl Grieg videregående skole
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
09.09.2020
Slutt:
25.11.2020
Kursid:
3517845239

Lignende kurs

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Start:
09.09.2020
Slutt:
16.12.2020
Kursid:
3521419404

Spanskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Spanskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
12.00 - 13.30
Dager:
Tir
Start:
08.09.2020
Slutt:
24.11.2020
Kursid:
3518175008

Spanskkurs mellomnivå del 1 (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Dette er første kurs av totalt fire på dette nivået og passer for deg som har gjennomført nivå A2 litt øvet eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Bok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición", kap. 1-3.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3250
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Start:
14.09.2020
Slutt:
23.11.2020
Kursid:
3325200366

Spanskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1) - virtuelt klasserom

På mellomnivå B1 utvikler du basiskunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner. Dette er første kurs av totalt fire på nivå B1 og passer for deg som har gjennomført nivå A2 litt øvet eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Bok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición". Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett du bor.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Dager:
Ons
Kursid:
3568210181

Spanskkurs mellomnivå del 1 (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du basiskunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner. Dette kurset passer for deg som har gjennomført nivå A2. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Lærebok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición", kap. 1-6. Det tas forbehold om at kurset kan bli overført til virtuelt klasserom i tilfelle nye restriksjoner knyttet til Covid-19.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
TRONDHEIM, Folkeuniversitetet Midt-Norge - Trondheim
Samlet pris:
3250
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
17.00 - 18.30
Start:
17.09.2020
Slutt:
26.11.2020
Påmeldingsfrist
10.09.2020
Kursid:
3550747011

Spanskkurs mellomnivå del 1+2 av 4, intensiv (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du basiskunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Dette er et intensivt spanskkurs som utgjør første halvdel av mellomnivå B1 og passer for deg som har gjennomført nivå A2 eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging.Lærebok: Aula Internacional 3. Nueva Edición, kap. 1-5.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5095
Undervisningstimer:
36
Tidspunkt:
17.30 - 20.15
Dager:
Tir
Start:
01.09.2020
Slutt:
24.11.2020
Kursid:
3326070484

Spanskkurs mellomnivå del 2 av 3 (B1)

På spanskkurs mellomnivå del 2 øver du på å kommunisere mer selvstendig i enkle hverdagssituasjoner. Undervisningsmateriell: «Caminos 2» lære- og arbeidsbok.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Folkeuniversitetet Bodø
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.00 - 18.45
Start:
14.09.2020
Slutt:
23.11.2020
Kursid:
3554238007

Spanskkurs mellomnivå del 3 av 4 (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du basiskunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Dette er tredje kurs av totalt fire på dette nivået og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs mellomnivå del 2 eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer blant annet å skrive formelle og uformelle brev, faste uttrykk og høflighetsfraser, å argumentere og å begrunne. Bok: Aula 3 Internacional, kap. 6-9.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3250
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Man
Start:
07.09.2020
Slutt:
16.11.2020
Kursid:
3326410366

Spanskkurs mellomnivå del 3 av 4 (B1)

Spanskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tir
Start:
08.09.2020
Slutt:
24.11.2020
Kursid:
3517915008

Spansk mellomnivå B1/del 3-Kristiansand

Pensumlitteratur = Kompendium

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Tangen 76
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Start:
23.09.2020
Slutt:
16.12.2020
Kursid:
3540104608

Spanskkurs mellomnivå del 3+4 av 4, intensiv (B1)

Dette er et intensivt spanskkurs som utgjør siste halvdel av mellomnivå B1 og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs mellomnivå del 2 eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer blant annet å gjenfortelle historien fra en film eller en bok, å føre lengre samtaler om ulike emner og å snakke om egne erfaringer. Anbefalte forkunnskaper: Spansk mellomnivå del 2 (om lag 190-200 i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición." kap. 6-10.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5095
Undervisningstimer:
36
Tidspunkt:
17.30 - 20.15
Dager:
Tor
Start:
10.09.2020
Slutt:
03.12.2020
Kursid:
3325560484