Spanskkurs mellomnivå (B1)

Spanskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging.

Spanskkurs mellomnivå

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
  • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
  • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer
  • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
  • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Spanskkurs mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå A2, det vil si du som

  • behersker enkle setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
  • kjenner til ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
  • behersker enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
  • med enkle ord kan beskrive sider ved din egen bakgrunn
  • kan lese og skrive helt enkle tekster om kjente emner

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter Spanskkurs mellomnivå vil vi anbefale deg å ta Spanskkurs høyere mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B2. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Spanskkurs mellomnivå del 1 (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Dette er første kurs av totalt fire på dette nivået og passer for deg som har gjennomført nivå A2 litt øvet eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Bok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición", kap. 1-3.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3250
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Start:
14.09.2020
Slutt:
23.11.2020
Kursid:
3325200366

Lignende kurs

Spanskkurs mellomnivå del 1 (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Dette er første kurs av totalt fire på dette nivået og passer for deg som har gjennomført nivå A2 litt øvet eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Bok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición", kap. 1-3.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3250
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
10.02.2021
Slutt:
28.04.2021
Kursid:
3640770484

Spanskkurs mellomnivå del 1+2 av 4, intensiv (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du basiskunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på spansk. Dette er et intensivt spanskkurs som utgjør første halvdel av mellomnivå B1 og passer for deg som har gjennomført nivå A2 eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging.Lærebok: Aula Internacional 3. Nueva Edición, kap. 1-5.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
5095
Undervisningstimer:
36
Tidspunkt:
17.30 - 20.15
Dager:
Man
Start:
25.01.2021
Slutt:
03.05.2021
Kursid:
3642370484

Spanskkurs mellomnivå del 3+4 av 4, intensiv (B1)

Dette er et intensivt spanskkurs som utgjør siste halvdel av mellomnivå B1 og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs mellomnivå del 2 eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer blant annet å gjenfortelle historien fra en film eller en bok, å føre lengre samtaler om ulike emner og å snakke om egne erfaringer. Anbefalte forkunnskaper: Spansk mellomnivå del 2 (om lag 190-200 i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 3. Nueva Edición." kap. 6-10.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5095
Undervisningstimer:
36
Tidspunkt:
17.30 - 20.15
Dager:
Tir
Start:
16.02.2021
Slutt:
18.05.2021
Kursid:
3642400484

Spanskkurs mellomnivå del 4 av 4 (B1)

På mellomnivå B1 utvikler du de kunnskapene du har i spansk fra tidligere til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i samtaler på spansk. Dette er siste kurs av totalt fire på dette nivået og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs mellomnivå del 3 eller har tilsvarende kunnskaper. Du lærer bl.a. å presentere og diskutere aktuelle temaer i samfunnet, snakke om miljø og klima, fortelle om fremtiden og teknologiske trender. Bok: Aula 3 Internacional.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3250
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Man
Start:
08.02.2021
Slutt:
03.05.2021
Kursid:
3654670484