Spanskkurs litt øvet (A2)

På spanskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk.

Du blir tryggere når du trenger å kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk.

Sted

Endre

NivåA2
Spanskkurs litt øvet

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • lese og skrive enkle tekster om kjente emner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Spanskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si deg som

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

 

 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter Spanskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta Spanskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 2600
 • Timer 24
 • Tidspunkt 19.30 - 21.00
 • Sted Ishavsbyen vgs. Rambergan
 • Dager Man
 • Start10.02.2020
 • Slutt18.05.2020
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 17.30 - 19.00
 • Sted Strømgaten 32
 • Dager Tor
 • Start12.09.2019
 • Slutt28.11.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 17.30 - 19.00
 • Sted Kannik skole
 • Dager Ons
 • Start25.09.2019
 • Slutt11.12.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 19.15 - 20.45
 • Sted Hamar Katedralskole
 • Dager Tir
 • Start17.09.2019
 • Slutt03.12.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 12.00 - 13.30
 • Sted Jonas Reinsgt. 4
 • Dager Tir
 • Start10.09.2019
 • Slutt26.11.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 17.30 - 19.00
 • Sted Nordahl Grieg videregående skole
 • Dager Ons
 • Start11.09.2019
 • Slutt27.11.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 17.30 - 19.00
 • Sted Jonas Reinsgt. 4
 • Dager Man
 • Start16.09.2019
 • Slutt02.12.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)
 • Pris 3195
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.30 - 19.30
 • Sted Folkeuniversitetet Asker
 • Dager Ons, Tor
 • Start11.09.2019
 • Slutt04.12.2019
 • Pris 3195
 • Timer 20
 • Tidspunkt 17.15 - 19.00
 • Sted Majorstuen skole
 • Dager Man
 • Start16.09.2019
 • Slutt25.11.2019
Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2 litt øvet. Læringsmål: å fortelle om familie, å gi mer detaljerte og nyanserte beskrivelser, å fortelle om noe som er skjedd (pretérito indefinido), å plassere hendelser kronologisk, å forklare/begrynne/informere. Forkunnskaper: tilsvarende Spanskkurs nybegynner del 4 (80-90 undervisningstimer i spansk fra tidligere). Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 1-3. Boken kan kjøpes hos Norli i Universitetsgaten, Oslo (tel. 22004300).
 • Pris 3195
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.00 - 19.00
 • Sted Folkeuniversitetet Sandefjord
 • Start26.02.2020
 • Slutt27.05.2020
 • Pris 5050
 • Timer 36
 • Tidspunkt 17.30 - 20.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Tir
 • Start27.08.2019
 • Slutt19.11.2019
Dette er et intensivt kurs som dekker første halvdel av nivå A2. Læringsmål: å fortelle om familie, å fortelle om noe som er skjedd, å forklare noe, å uttrykke et ønske, å unnskylde seg, å klage på noe, å snakke om mat og matlagging, å planlegge en reise. Grammatikk: pretérito indefinido og perfecto. Forkunnskaper: tilsvarende hele nybegynnernivå A1 (80 undervisningstimer i spansk fra tidligere). Bok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" kap. 1-6. Boken kan kjøpes hos Norli i Universitetsgaten, Oslo.
 • Pris 3195
 • Timer 20
 • Tidspunkt 17.15 - 19.00
 • Sted Majorstuen skole
 • Dager Ons
 • Start04.09.2019
 • Slutt13.11.2019
Dette er andre kurs av totalt fire på nivå A2 litt øvet. Læringsmål: å snakke om egne erfaringer (pretérito perfecto), formell/uformell samtale, uttrykke et ønske, klage og svare på en klage, unnskylde seg, be om noe, planlegge en reise, snakke om mat og matlaging. Forkunnskaper: Tilsvarende Spanskkurs litt øvet del 1 (100-110 undervisningstimer i spansk fra tidligere). Bok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 4-6. Boken kan kjøpes hos Norli i Universitetsgaten 20-24, Oslo (tel. 22004300).
 • Pris 3195
 • Timer 20
 • Tidspunkt 17.15 - 19.00
 • Sted Majorstuen skole
 • Dager Man
 • Start16.09.2019
 • Slutt25.11.2019
Dette er tredje kurs av totalt fire på nivå A2 litt øvet. Læringsmål: beskrive feriesteder, fortelle om reiseerfaringer, fortelle om mat, kropp, helse, skrive en nyhetsmelding og e-post fra et feriested. Forkunnskaper: Tilsvarende Spanskkurs litt øvet del 2 (ca. 120-130 undervisningstimer i spansk fra tidligere). Bok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 7-8. Boken kan kjøpes hos Norli i Universitetsgaten 20-24, Oslo (tel. 22004300).
 • Pris 5050
 • Timer 36
 • Tidspunkt 17.30 - 20.00
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Tor
 • Start29.08.2019
 • Slutt28.11.2019
Dette er et intensivt spanskkurs som dekker andre halvdel av A2-nivå. Læringsmål: beskrive feriesteder og fortelle om reiseerfaringer, fortelle om kropp og helse, diskutere miljø og mat, beskrive et problem, gå råd og anbefalinger. Læringsmål grammatikk: pretérito perfecto, indefinido og imperfecto. Forkunnskaper: Tilsvarende Spanskkurs litt øvet del 1+2 (ca. 120 undervisningstimer i spansk fra tidligere). Bok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición", kap. 6-10. Boken kan kjøpes hos Norli i Universitetsg. 20-24, Oslo.