Spanskkurs litt øvet (A2)

På spanskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk.

Du blir tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk.

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • å lese og skrive enkle tekster om kjente emner

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt.

Hvem passer det for

Spanskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si at du 

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.  

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du får kursbevis.

Veien videre

Etter Spanskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta Spanskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Lignende kurs

Spansk litt øvet A2/1

Dette er et spanskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i spansk fra før. Kurset ligger på nivå A2 på Europarådets nivåskala.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
19.15 - 21.15
Dager:
Tor
Start:
27.01.2022
Slutt:
28.04.2022
Kursid:
3775101386

Spanskkurs litt øvet (A2)

Spanskkurs litt øvet A2 er for de som har gått igjennom alle delene (1-4) på A2 nivået, men ønsker en repetisjon av nivået. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
01.02.2022
Slutt:
03.05.2022
Kursid:
3776995008

Spanskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Folkeuniversitetet Bodø
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
16.30 - 18.00
Start:
21.02.2022
Slutt:
30.05.2022
Kursid:
3769508007
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
23.02.2022
Slutt:
11.05.2022
Kursid:
3746864847

Spanskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 1-3. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tor
Start:
03.03.2022
Slutt:
19.05.2022
Kursid:
3778630181

Spanskkurs litt øvet del 1+2 av 4, intensiv (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er et intensivt kurs som dekker første halvdel av nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" kap. 1-5.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5450
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Man
Start:
28.02.2022
Slutt:
13.06.2022
Kursid:
3777320484

Spanskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

Dette er andre kurs av totalt fire på nivå A2 og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs litt øvet del 1 eller som har tilsvarende kunnskaper. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for språket. Du lærer blant annet å beskrive handlinger i fortid, å uttrykke ønsker, å unnskylde deg, å fortelle om en reise og å beskrive et problem. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 4-5.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Start:
07.02.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3775970366

Spanskkurs litt øvet del 3 av 4 (A2)

Dette er tredje kurs av totalt fire på nivå A2 litt øvet. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for språket. Du lærer blant annet å beskrive feriesteder, fortelle om reiseerfaringer, fortelle om kropp og helse, diskutere miljø og mat, skrive en nyhetsmelding og e-post fra et feriested. Forkunnskaper: Spanskkurs litt øvet del 2 eller tilsvarende. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 6-8.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Man
Start:
07.02.2022
Slutt:
09.05.2022
Kursid:
3776690366

Spanskkurs litt øvet del 3 av 4 (A2)

Dette er tredje kurs av totalt fire på nivå A2 litt øvet. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for språket. Du lærer blant annet å beskrive feriesteder, fortelle om reiseerfaringer, fortelle om kropp og helse, diskutere miljø og mat, skrive en nyhetsmelding og e-post fra et feriested. Forkunnskaper: Spanskkurs litt øvet del 2 eller tilsvarende. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 6-8.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
10.02.2022
Slutt:
05.05.2022
Kursid:
3778730105

Spanskkurs litt øvet del 3+4 av 4, intensiv (A2)

Dette er et intensivt spanskkurs som dekker siste halvdel av nivå A2. Kurset passer for deg som har fullført Spanskkurs litt øvet del 2 eller som har tilsvarende kunnskaper. Du lærer blant annet å diskutere miljø og mat, å fortelle om kropp og helse, å fortelle en historie, å gi råd og anbefalinger og beskrive feriesteder. Grammatikk: fortid (pretérito perfecto/imperfecto, pretérito indefinido), gerundio, tidsuttrykk. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición", kap. 6-10.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5450
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Man
Start:
31.01.2022
Slutt:
16.05.2022
Kursid:
3777560484