Spanskkurs litt øvet (A2)

På spanskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk.

Du blir tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk.

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • å lese og skrive enkle tekster om kjente emner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt.) 

Hvem passer det for

Spanskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si at du 

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening? (lytte- og leseøvelser, muntlig og skriftlig trening, par- og gruppearbeid, rollespill), tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.  

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.  

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

 

 

Eksamen

Du får kursbevis.

Veien videre

Etter Spanskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta Spanskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Spanskkurs litt øvet (A2)

På spanskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Jonas Reins gate 4
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
12.00 - 13.30
Dager:
Tir
Start:
07.09.2021
Slutt:
23.11.2021
Kursid:
3733295008

Spansk litt øvet A2/2

Dette er et spanskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i spansk fra før. Kurset ligger på nivå A2 på Europarådets nivåskala.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3420
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Start:
23.09.2021
Slutt:
09.12.2021
Kursid:
3737011386

Spanskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 1-3.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.30 - 19.10
Dager:
Man
Start:
06.09.2021
Slutt:
22.11.2021
Kursid:
3658440366

Spanskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bodø, Folkeuniversitetet Bodø
Samlet pris:
3420
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
16.30 - 18.10
Start:
27.09.2021
Slutt:
13.12.2021
Kursid:
3352318007
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
23.02.2022
Slutt:
11.05.2022
Kursid:
3746864847

Spanskkurs litt øvet del 1+2 av 4, intensiv (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er et intensivt kurs som dekker første halvdel av nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" kap. 1-5.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5295
Undervisningstimer:
39
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Man
Start:
13.09.2021
Slutt:
13.12.2021
Kursid:
3658300484
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Start:
05.10.2021
Slutt:
07.12.2021
Kursid:
3745729404

Spanskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

Dette er andre kurs av totalt fire på nivå A2 og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs litt øvet del 1 eller som har tilsvarende kunnskaper. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for språket. Du lærer blant annet å beskrive handlinger i fortid, å uttrykke ønsker, å unnskylde deg, å fortelle om en reise og å beskrive et problem. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 4-5.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.10 - 20.50
Dager:
Man
Start:
06.09.2021
Slutt:
22.11.2021
Kursid:
3726490366

Spanskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

Dette er andre kurs av totalt fire på nivå A2 og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs litt øvet del 1 eller som har tilsvarende kunnskaper. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for språket. Du lærer blant annet å beskrive handlinger i fortid, å uttrykke ønsker, å unnskylde deg, å fortelle om en reise og å beskrive et problem. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 4-5. Undervisningen foregår digitalt klasserom via Zoom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
09.09.2021
Slutt:
25.11.2021
Kursid:
3726600181

Spanskkurs litt øvet del 4 av 4 (A2)

På spanskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hamar, Folkeuniversitetet - Hamar
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
07.09.2021
Slutt:
23.11.2021
Kursid:
3733342317