Samiskkurs mellomnivå, selvstendig bruker – Davvin 4 (B1)

Davvin kursene er en serie på fire lærebøker med CD, som til sammen gir deg kjennskap til nordsamisk språk og kultur. Etter kurset vil du ha lært nok til å kunne snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel samisk. Davvin 4 bygger på forkunnskaper tilsvarende Davvin 1–3. Du får tilbakebetalt kursavgiften når du har du fullført kurset.

Om kurset

Dette lærer du

På Davvin 4 utvider du ordforrådet ditt ytterligere med ca. 300 nye ord. I tillegg lærer du blant annet flere verbformer, adjektiv og ordenstall slik at du kan uttrykke deg mer presist.

Du lærer også

  • om det nordsamiske skriftspråket og om andre samiske språk
  • om samiske mytologi og høytider
  • om samisk og finsk
  • om stillinger, yrker og samisk fagspråk
  • å kunne skrive enkelt samisk hverdagsspråk

Du får også mer øvelse i å forstå talt samisk

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som ønsker å forstå, snakke og skrive samisk hverdagsspråk, og som kan en del samisk fra før – tilsvarende Davvin 1–3.

Gjennomføring

Davvin 4 kurset består av lærebok og lyd-del (CD-er) som gjengir samtaler og presenterer ulike temaer fra læreboka. Hver lærebok har 12–13 kapitler med tekst, kommentarer, lytteøvelser og skriftlige øvingsoppgaver som du sender inn for retting og kommentarer.

Du bestemmer selv hvor fort du vil gå fram, men vi anbefaler at du bruker maks et år per kurs. Vi vil anslå arbeidsinnsatsen til å være en dag, kanskje to, på hver av de fem studieenhetene. Du kan også gjennomføre kurset sammen med andre i en gruppe.

NB! Kursavgiften blir refundert etter at du har fullført kurset – det er en statsstøtteordning som gjør det slik. Når læreren har rettet den siste besvarelsen din, får du kursbevis og litt seinere får du kursavgiften refundert av oss. Kurset blir altså gratis dersom du fullfører.

Lærere

Oppgavesvarene dine blir rettet og kommentert av en svært dyktig språklærer.

Du har valgt:

Davvin 4 - brevkurs

Davvin retter seg mot deg som ønsker å lære nordsamisk.Det kan være fordi du: har samisk bakgrunn, men har mistet kontaktenmed det samiske spåket er inngiftet i en samisk familie eller arbeideri et samisk miljø  arbeider et sted hvor det kreves kunnskaper isamisk    Du får refundert kursprisen i sin helhet når alleinnleveringene er besvart og godkjent! 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3750
Kursid:
12