Samiskkurs litt øvet, basisbruker – Davvin 2 (A2)

Davvin kursene er en serie på fire lærebøker med CD, som til sammen gir deg kjennskap til nordsamisk språk og kultur. Davvin 2 bygger på forkunnskaper tilsvarende Davvin 1.

Du får tilbakebetalt kursavgiften når  du har fullført  kurset.

Om kurset

Dette lærer du

På Davvin 2 utvider du ordforrådet ditt og lærer å bøye verb og substantiv i flertall.

Du lærer også

  • samiske slektskapsbetegnelser
  • ord og utrykk man trenger når man har gjester
  • om samiske klesdrakter
  • å kunne forklare retninger og avstander
  • om livet på vidda
  • å kunne skrive enkle setninger på samisk hverdagsspråk

Du får også øvelse i å forstå talt samisk

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som ønsker å forstå, snakke og skrive samisk hverdagsspråk, og som kan litt samisk fra før.

Gjennomføring

Davvin 2 kurset består av lærebok og lyd-del (CD-er) som gjengir samtaler og presenterer ulike temaer fra læreboka. Hver lærebok har 12-13 kapitler med tekst, kommentarer, lytteøvelser og skriftlige øvingsoppgaver som du sender inn for retting og kommentarer.

Du bestemmer selv hvor fort du vil gå fram, men vi anbefaler at du bruker maks et år per kurs. Vi vil anslå arbeidsinnsatsen til å være en dag, kanskje to, på hver av de fem studieenhetene. Du kan også gjennomføre kurset sammen med andre i en gruppe.

NB! Kursavgiften blir refundert etter at du har fullført kurset – det er en statsstøtteordning som gjør det slik. Når læreren har rettet den siste besvarelsen din, får du kursbevis og litt seinere får du kursavgiften refundert av oss.

Kurset blir altså gratis dersom du fullfører.

Lærere

Oppgavesvarene dine blir rettet og kommentert av en svært dyktig språklærer

Du har valgt:

Davvin 2 - nivå A2 - brevkurs

Davvin retter seg mot deg som ønsker å lære nordsamisk.Det kan være fordi du: har samisk bakgrunn, men har mistet kontaktenmed det samiske spåket er inngiftet i en samisk familie eller arbeideri et samisk miljø arbeider et sted hvor det kreves kunnskaper isamisk Kautokeino-dialekten er lagt til grunn for språket i kurset.Du får refundert kursprisen i sin helhet når alleinnleveringene er besvart og godkjent!

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3750
Kursid:
10