Russiskkurs høyere nivå: Konversasjon

Russisk konversasjonskurs på høyere nivå er for deg som ønsker å utvikle de muntlige ferdighetene dine til å bruke språket mer fleksibelt og effektivt. På kurset lærer du å formulere deg godt og å bruke et mer nyansert og variert ordforråd.

NivåC1

Om kurset

Dette lærer du

Gjennom å lese tekster og snakker om ulike temaer knyttet til dagliglivet og russisk samfunn og kultur oppnår du:

  • et mer avansert ordforråd
  • mer varierte uttrykksmåter
  • et mer korrekt språk

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har russiskkkunnskaper tilsvarende Russiskkurs mellomnivå B1 og som ønsker å fokusere på muntlig russisk. For å få utbytte av kurset bør du være i stand til å bruke språket selvstendig i de fleste situasjoner.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i ulike situasjoner.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

  • Pris 3150
  • Timer 20
  • Tidspunkt 19.00 - 20.45
  • Sted Fagerborg skole
  • Dager Ons
  • Start15.02.2017
  • Slutt10.05.2017