Russisk høyere mellomnivå (B2)

På dette kurset blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på russisk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Sted

Endre

NivåB2
Pris3 350,-

Om kurset

Dette lærer du

 • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og i mot ulike alternativer

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå B2. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem er kurset for

Russiskkurs høyere mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå B1, det vil si du som

 • forstår hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,
 • kan diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
 • kan  uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå.

I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.  

 

 

 

Eksamen

Etter russiskkurs høyere mellomnivå  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat/eksamen (TELC). Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter russiskkurs høyere mellomnivå vil vi anbefale deg å ta russiskkurs høyere nivå slik at du kommer opp på nivå C1. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 3350
 • Timer 20
 • Tidspunkt 19.00 - 20.45
 • Sted Fagerborg skole
 • Dager Ons
 • Start18.09.2019
 • Slutt27.11.2019
Kursmateriell deles ut av lærer. Læringsmål på kurset er å beskrive hendelser i nåtid og fortid, fortelle om fremtidsplaner, ta del i lengre samtaler om komplekse emner, uttrykke meninger og følelser, komme med forslag og reagere på dem, gi uttrykk for forskjellige holdninger, forsvare synspunktene dine i en diskusjon.