Change language:

Norskkurs mellomnivå (B1)

Norskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket og vil bli mer selvstendig når du kommuniserer på norsk. Kurset ligger på nivå B1 og forbereder deg til Norskprøve A2-B1.

Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner, og får mange anledninger til å øve og repetere.

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

Sted Bergen, Stavanger, Aurland

Endre

NivåB1
Pris5 200,-
Norskkurs mellomnivå

Om kurset

Dette lærer du

På dette nivået bygger du videre på de kunnskapene du tilegnet deg på de foregående norskkursene.

 • å forstå hovedpunktene i klar standard tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
 • å skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse
 • å beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer,
 • å diskutere velkjente emner og begrunne meningene dine
 • å uttrykke deg slik at du kan takle uvante, eller til og med vanskelige, situasjoner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av mellombivå B1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Kursoversikt/Meld deg på".) 

For mer detaljert målbeskrivelse, se 

Hvem er kurset for

Norskkurs på mellomnivå B1 passer for deg som kan en del norsk fra før - tilsvarende A2, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A2-B1.

Er du usikker på om dette kurset har riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Gjennomføring

Undervisningen består av lytteøvelser, gruppearbeid, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 75 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

Veien videre

Etter norskkurs mellomnivå vil vi anbefale deg ta norskkurs høyere mellomnivå. Etter norskkurs mellomnivå, er du forberedt til å ta Norskprøve A2-B1. For mer informasjon, se www.kompetansenorge.no.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Sverdrupsgate 23
 • Dager Man, Ons
 • Start30.03.2020
 • Slutt18.05.2020
NB! Påskeferie uke 15, fra 6/4 til 13/4 - ingen undervisning. Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 6450
 • Timer 48
 • Tidspunkt 18.00 - 21.15
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Man, Ons
 • Start30.03.2020
 • Slutt18.05.2020
NB! Påskeferie uke 15, fra 6/4 til 13/4 - ingen undervisning.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Tir, Tor
 • Start14.04.2020
 • Slutt26.05.2020
Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.Norwegian Intermediate part 1 covers chapters 1-8 in the «God i norsk 2», textbook and workbook, by Lena Berg, Jannecke Hofset and Hildegunn Klippen. We use the 2018 edition.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Man, Tir, Ons, Tor
 • Start20.04.2020
 • Slutt07.05.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 10.15 - 13.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Lør, Søn
 • Start09.05.2020
 • Slutt14.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Man, Ons
 • Start11.05.2020
 • Slutt22.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Man, Ons
 • Start11.05.2020
 • Slutt22.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Tir, Tor
 • Start12.05.2020
 • Slutt23.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Tir, Tor
 • Start12.05.2020
 • Slutt23.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Man, Tir, Ons, Tor
 • Start02.06.2020
 • Slutt22.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 1 tar for seg kapittel 1-8 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Man, Tir, Ons, Tor
 • Start20.04.2020
 • Slutt07.05.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 10.15 - 13.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Lør, Søn
 • Start09.05.2020
 • Slutt14.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Man, Tir, Ons, Tor
 • Start11.05.2020
 • Slutt02.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Man, Ons
 • Start11.05.2020
 • Slutt22.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Man, Ons
 • Start11.05.2020
 • Slutt22.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.30
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Tir, Tor
 • Start12.05.2020
 • Slutt23.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5200
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Tir, Tor
 • Start12.05.2020
 • Slutt23.06.2020
NB! Norskkurs mellomnivå del 2 tar for seg kapittel 9-15 i boken «God i norsk 2», tekst- og arbeidsbok, av Lena Berg, Jannecke Hofset og Hildegunn Klippen. Vi bruker utgaven fra 2018.
 • Pris 5.750;-
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.00 - 12.15
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Man, Ons
 • Start20.04.2020
 • Slutt27.05.2020
 • Påmeldingsfrist13.04.2020
 • Pris 5.750;-
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.00 - 20.15
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Start20.04.2020
 • Slutt27.05.2020
 • Påmeldingsfrist13.04.2020
 • Pris 5.750;-
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.00 - 20.15
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Dager Man, Ons
 • Start20.04.2020
 • Slutt27.05.2020
 • Påmeldingsfrist13.04.2020
 • Pris 5.750;-
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.00 - 12.15
 • Sted Virtuelt klasserom
 • Start20.04.2020
 • Slutt27.05.2020
 • Påmeldingsfrist13.04.2020