Norskkurs høyere mellomnivå - Perfeksjonering (B2)

På norskkurs høyere mellomnivå perfeksjonering blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk.

Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Sted

Endre

NivåB2
Pris4 150,-
Norskkurs høyere mellomnivå

Om kurset

Dette lærer du

På dette nivået bygger du videre på de kunnskapene du tilegnet deg på de foregående norskkursene og blir i stand til å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

På kurset trener du på:

 • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • å videreutvikle dine kunnskaper om norsk kultur-, og samfunnsliv

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av høyere mellomnivå B2 perfeksjonering. Se kursoversikt nedover under "Kursoversikt/Meld deg på".)

Hvem er det for

Norskkurs høyere mellomnivå perfeksjonering er for deg som har kunnskaper tilsvarende vanlig høyere mellomnivå. Det vil si du som

 • kan forstå hovedpunktene i standard tale og tekst om kjente, dagligdagse emner
 • språksituasjoner du typisk kommer opp i norsktalende omgivelser
 • kan skrive lengre tekster om kjente emner eller temaer som interesserer deg
 • kan beskrive opplevelser, hendelser og planer
 • kan begrunne meningene dine
 • har godt kjennskap til norsk kultur-, og samfunnsliv

Er du usikker på om dette kurset har riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk påtreffer i arbeids,- eller privatlivet.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 75 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

Veien videre

Etter norskkurs B2 høyere mellomnivå  bør du være i stand til å ta Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten), se Norsk språktest sine sider.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 4150
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Bergen Maritime videregående skole
 • Dager Tir
 • Start23.01.2018
 • Slutt24.04.2018
NB! Vinterferie uke 9 fra 26. februar til 4.mars - ingen undervisning og Påskeferie uke 13 fra 26. mars til 2. april - ingen undervisning.
 • Pris 4150
 • Timer 48
 • Tidspunkt 09.15 - 12.45
 • Sted Strømgaten 32
 • Dager Ons
 • Start24.01.2018
 • Slutt25.04.2018
NB! Vinterferie uke 9 fra 26. februar til 4.mars - ingen undervisning og Påskeferie uke 13 fra 26. mars til 2. april - ingen undervisning.
 • Pris 4150
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.30 - 20.45
 • Sted Bergen Sentrum
 • Dager Man, Ons
 • Start09.04.2018
 • Slutt16.05.2018