Norskkurs høyere mellomnivå: Konversasjon (B2)

Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et høyt nivå i norsk, men som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte.

Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke synspunktene dine og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte.

NivåB2/C1

Om kurset

Dette lærer du

På kurset legges det vekt på muntlig trening, slik at du får trene på å uttrykke deg og diskutere med andre med utgangspunkt i ulike problemstillinger. Du lærer:

  • nye ord, uttrykksmåter og nyanser i det norske språket
  • å snakke mer tydelig og med økt presisjon
  • å lytte til andre, referere og gi respons på fortellinger og beskrivelser
  • å svare på spørsmål, kommentere og motargumentere på en passende måte
  • å diskutere, konversere og argumentere på en tryggere og mer presis måte, både subjektivt og saklig i samtale med andre

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har forkunnskaper i norsk tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1 og som ønsker å fokusere på muntlig norsk og styrke de muntlige kunnskapene du allerede har.

Gjennomføring

Undervisningen tar utgangspunkt i oppgaver som deles ut av læreren som grunnlag for diskusjon. Gjennom å snakke om ulike temaer oppnår du et mer variert ordforråd, mer varierte uttrykksmåter og et mer korrekt språk. Kursmateriell deles ut av lærer. For å få fullt utbytte av kurset bør du forberede deg hjemme til hver kursgang. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Meld deg på

Velg sted, se pris og dato