Bergenstesten - skriftlig produksjon for kontinuander

Kandidater som har oppnådd resultatet Bestått på alle delprøver bortsett fra Delprøve 5 (Skriftlig produksjon), får nå rett til å melde seg opp på ny delprøve. Ved bestått resultat vil de oppnå godkjent test. Dette gjelder også tilbake i tid.  Kandidater som har flere delprøver med resultat "Ikke bestått" har ikke anledning til å melde seg opp til denne testen. 

Testen arrangeres kun i Oslo.

 

Om kurset

Delprøve 5     Skriftlig produksjon: én langsvarsoppgave

 Den skriftlige og den muntlige testen til sammen dekker norskkravet til Samordna opptak for opptak til universitet og høgskoler i Norge. Den muntlige testen er også beregnet for helsepersonell og andre som trenger dokumentasjon på muntlige ferdigheter. 

Du har valgt:

Bergenstesten - skriftlig produksjon

Nytt tilbud i Oslo: Kandidater som mangler «bestått» for delprøve 5, skriftlig produksjon, kan nå ta opp igjen denne ene delprøven.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
1500
Undervisningstimer:
0
Tidspunkt:
12.00 - 15.00
Start:
15.01.2022
Slutt:
15.01.2022
Påmeldingsfrist
15.12.2021
Kursid:
3779230484