Norskkurs høyere nivå - Perfeksjonering (C1)

På Norskkurs høyere nivå perfeksjonering blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer.

Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres.

Sted

Endre

NivåC1
Pris5 750,- til 6 250,-

Om kurset

Dette lærer du

 • å beherske lengre, sammenhengende og nyansert tale
 • å forstå tv-programmer og filmer på norsk uten altfor store anstrengelser
 • å forstå komplekse avisartikler, og skjønnlitterære tekster
 • å uttrykke deg flytende, tydelig og spontant
 • å delta i diskusjoner og debatter med letthet
 • å gi klare og detaljerte beskrivelser av komplekse emner
 • å skrive klare, strukturerte tekster
 • å gi uttrykk for synspunktene dine på en utfyllende måte
 • å skrive om komplekse emner og understreke hva du mener er de viktigste punktene
 • å videreutvikle ordforråd inkludert bruk av omformuleringer, idiomatiske uttrykk og alminnelige talemåter.
 • Lage beskrivelser og presentasjoner av komplekse emner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av høyere nivå C1 perfeksjonering. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".)

Hvem er kurset for

Norskkurs høyere nivå perfeksjonering er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført høyere nivå. Det vil si du som:

 • kan beherske hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner
 • kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk, slik at kommunikasjon med norsktalende blir uanstrengt for alle parter
 • kan skrive tydelige og detaljerte tekster om et vidt spekter av temaer
 • kan forklare synspunktet ditt på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk påtreffer i arbeids,- eller privatlivet.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato