Norskkurs høyere akademisk nivå (C1)

På Norskkurs høyere akademisk nivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på norsk. Du lærer å uttrykke deg presist og nyansert om varierte temaer. 

Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. 

Om kurset

Dette lærer du

 • å beherske lengre, sammenhengende og nyansert tale 
 • å forstå tv-programmer og filmer på norsk uten altfor store anstrengelser 
 • å forstå komplekse avisartikler, og fag- og skjønnlitterære tekster 
 • å uttrykke deg flytende, tydelig og spontant 
 • å delta i diskusjoner og debatter med letthet 
 • å gi klare og detaljerte beskrivelser av komplekse emner 
 • å skrive klare, velstrukturerte tekster i ulike sjangere 
 • å gi uttrykk for synspunktene dine på en utfyllende måte 
 • å bruke språket muntlig og skriftlig til å bearbeide, sammenfatte og videreformidle informasjon på en hensiktsmessig måte  
 • å videreutvikle ordforråd inkludert bruk av omformuleringer, idiomatiske uttrykk og alminnelige talemåter. 

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av høyere akademisk nivå. Se kursoversikt.)

Hvem er kurset for

Norskkurs høyere akademisk nivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført høyere mellomnivå B2. Det vil si du som: 

 • kan beherske hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner
 • kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk, slik at kommunikasjon med norsktalende blir uanstrengt for alle parter
 • kan skrive tydelige og detaljerte tekster om et vidt spekter av temaer
 • kan forklare synspunktet ditt på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og praktisk språkbruk. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lese- og lytteøvelser, muntlig og skriftlig trening, gruppearbeid og presentasjoner i plenum tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk påtreffer i arbeids- eller privatlivet. 

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

 • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
 • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.  

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Veien videre

Etter norskkurs høyere akademisk nivå (C1) er du forberedt til å ta Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten som er på B2-C1), se Norsk språktest sine sider eller Norskprøven C1 høyere akademisk nivå, se www.kompetansenorge.no

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved søknad om varig oppholdstillatelse.

Har du spørsmål om permanent oppholdstillatelse, sjekk UDI sine sider.

Lignende kurs

Norskkurs høyere akademisk nivå (C1), kveld

Norskkurs på høyere nivå C1 er for deg som har kunnskaper tilsvarende fullført B2-nivå og som ønsker å bli en mer effektiv og avansert språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på norsk. På kurset analyserer vi noveller og medieartikler og skriver argumenterende og resonnerende tekster. Kurset legger også vekt på et korrekt muntlig språk i faglige presentasjoner og samtaler om faglige og dagligdagse emner. Kursmateriell deles ut av lærer. Undervisningen foregår på Zoom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6300
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Man, Ons
Start:
15.11.2021
Slutt:
20.12.2021
Påmeldingsfrist
09.11.2021
Kursid:
3736500105