Change language:

Norskkurs nybegynner til mellomnivå - nettbasert med Min vei (A1-B1)

Norskkurs - klasserom på nett (A1-B2) er et fleksibelt og effektivt kurs for nybegynnere i norsk. Det dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 på Europarådets nivåskala for språk.

NivåA1/B2

Om kurset

Dette lærer du

På kurset bruker vi det digitale læreverket «Min vei». Kurset består av ubegrenset antall timer selvstudium i læreverket, tilbakemelding på skriftlige innleveringer tilsvarende 5 timer pr. uke og 4 timer (a 45 minutter) Skype-møter eller fysisk samling med lærer.

 • alle forklaringer er på norsk   
 • du snakker med læreren din via nettmøter på Skype eller på fysisk samling                                                            
 • du har tilgang til et rikt utvalg av ressurser som hjelper deg å lære språket, som uttaletrening og interaktive oppgaver                                                                                                                        
 • du får skriftlige oppgaver som blir kommentert av læreren din
 • ønsker du mer oppfølging, kan vi tilrettelegge for det
 • læreren har norsk som morsmål
 • hele kursmateriellet er inkludert i kursprisen
 • læreverket er nettbasert og produsert av et anerkjent norsk forlag

Hvem er kurset for

Voksne med få eller ingen ferdigheter i norsk, som ønsker å lære språket selvstendig og fleksibelt ved en kombinasjon av selvstudium og møter med nettlærer.

Gjennomføring

Øving på muntlig kommunikasjon skjer primært i nettmøtene med lærer. Tilbakemelding på uttale får du gjennom innleveringer av lydfiler. Skriftlige ferdigheter oppnå du ved skriftlige innleveringer.

Innlæring av vokabular og kunnskap om språkets system og bruken av det, oppnår du ved å arbeide selvstendig med det digitale læreverket og de mange forklaringene og interaktive oppgavene der.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset, men du mottar kursbevis etter fullført kurs og kan melde deg opp til Norskprøven når du føler deg klar for det.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris Kr. 1550,- pr. mnd. + kr. 75,- (lærebok/lisens)
 • Timer 4
 • Sted Online Asker