Change language:

Norskkurs litt øvet for polsktalende (A2)

Dette er et norskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i norsk fra før, og for deg som ønsker å ta norskprøve A1-A2. Kurset er på nivå A2 på Europarådets nivåskala.

Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner fra hverdagen, og får mange anledninger til å øve og repetere. 

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

Sted

Endre

NivåA2
Pris5 200,-
Norskkurs litt øvet

Om kurset

Dette lærer du

Du vil lære å kommunisere, lese og skrive og tilegne deg grunnleggende kompetanse i norsk . Etter kurset vil du kunne:

 • snakke og skrive om personlige forhold og allmenne emner
 • beskrive deg selv og dine omgivelser, din utdannelse og ditt arbeid
 • kommunisere i enkle situasjoner om kjente emner
 • uttrykke ønsker, følelser og engasjement
 • føre en samtale om familie, bolig og personlig økonomi
 • fortelle om helse og sykdom, bestille time hos legen
 • Lese enkle tekster og personlige brev
 • Skrive enkelt om personlige erfaringer og hverdagslige hendelser
 • Grunnleggende grammatikalske strukturer til bruk i ovennevnte funksjoner

Dette er læringsmålene for hele nivå A2. Det enkelte kurset kan omfatte hele eller deler av studieplanen. For mer detaljert målbeskrivelse, se

Hvem er det for

Norskkurs litt øvet passer for deg som kan litt norsk fra før - tilsvarende norskkurs A1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A1-A2.

Er du usikker på om dette kurset har riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Gjennomføring

Undervisningen består av lytteøvelser, gruppearbeid, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisningen eller  en kombinasjon av disse.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. På dette kurset har lærerne også polsk som morsmål eller er fullstendig tospråklige. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 75 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

Veien videre

Etter norskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta norskkurs mellomnivå (nivå B1).

Etter norskkurs litt øvet (nivå A2) kan du gå opp til Norskprøve A1-A2. For mer informasjon, se Vox.no.

Språkkravet for å  søke permanent oppholdstillatelse og/ eller norsk statsborgerskap er nivå A2.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 5200.-
 • Timer 48
 • Tidspunkt 18.00 - 20.30
 • Sted Ishavsbyen vgs. Rambergan
 • Dager Man, Ons
 • Start07.09.2020
 • Slutt28.10.2020
 • Påmeldingsfrist31.08.2020