Norskkurs grunnivå

På norskkurs grunnivå lærer du å bruke språket skriftlig og muntlig i enkle hverdagslige situasjoner. Vi legger vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk.

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

Hvor ønsker du å ta kurset?

Ønsker du å ta nettstudier