Koreanskkurs litt øvet (A2)

På Koreanskkurs litt øvet bygger du videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå. På dette nivået får du et større ordforråd, økt forståelse for koreansk grammatikk og du lærer flere skrifttegn. Muntlig trening står i fokus, slik at du blir tryggere når du skal beherske enkle språksituasjoner på koreansk.

Sted Bergen

Endre

NivåA2
Pris3 195,-

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidslivl
 • lese og skrive enkle tekster om kjente emner
 • uttaleregler, grammatikk, setningsstruktur og koreanske skrifttegn
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å delta i en samtale på en enkel måte om samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Koreansk litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si deg som

behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser, og som kan presentere deg selv og andre.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

 

 

 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter Koreanskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta Koreanskkurs mellomnivå slik at du kommer på nivå B1.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 17.30 - 19.00
 • Sted Jonas Reinsgt. 4
 • Dager Ons
 • Start05.02.2020
 • Slutt06.05.2020
NB! Vinterferie uke 9, fra 24/2 til 1/3 - ingen undervisning. Påskeferie uke 15, fra 6/4 til 13/4 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv. Når man er ferdig med alle delene på nivået, begynner man på neste nivå.Nybegynner (A1) – Litt øvet (A2) – Mellomnivå (B1) – Høyere mellomnivå (B2) – Høyere nivå (C1)