Greskkurs nybegynner, basisbruker (A1)

Greskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.  

Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på gresk. 

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå og bruke dagligdagse ord, uttrykk og enkle fraser
  • å presentere deg selv og andre
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å delta i en samtale på en enkel måte om samtalepartneren snakker langsomt og tydelig 

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A1. Se kursoversikt. 

Hvem er kurset for

Greskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe gresk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi handlingsorientert tilnærming som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. 

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen tar utgangspunkt i autentisk språk som brukes i reelle situasjoner. Kurset fokuserer særlig på situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet, men du lærer også å kommunisere i andre hverdagslige sammenhenger. Eksempler på øvelser er lytteaktiviteter, muntlig og skriftlig trening, presentasjoner og rollespill, par- og gruppearbeid.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. 

  • Klasseromsundervisning: Oppmøte i vanlig klasserom på utvalgte studiested.  
  • Virtuell undervisning/virtuelt klasserom: Du møter lærer og resten av klassen i et digitalt klasserom på nett.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du får kursbevis.

Veien videre

Etter Greskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta Greskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Du har valgt:

Greskkurs nybegynner del 1 av 6 (A1)

På Greskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det greske språket. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursdager vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på gresk. Dette er første kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke har noen forkunnskaper i gresk fra tidligere. Lærebok: Ellinika A. Greek 1. Method for Learning Greek as a Foreign Language” kap. 1-2. Undervisning foregår via Zoom, og du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.00 - 18.45
Dager:
Tor
Start:
03.03.2022
Slutt:
19.05.2022
Kursid:
3780550105

Lignende kurs

Greskkurs nybegynner del 1 av 6 (A1)

På Greskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det greske språket. Vi starter med det helt grunnleggende, men allerede etter noen få kursdager vil du kunne si noen enkle fraser og setninger på gresk. Dette er første kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke har noen forkunnskaper i gresk fra tidligere. Lærebok: Ellinika A. Greek 1. Method for Learning Greek as a Foreign Language” kap. 1-2.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
09.02.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3780590484

Greskkurs nybegynner del 2 av 6 (A1)

På Greskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det greske språket. Dette er andre kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført Greskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å beskrive hendelser i presens, å bestille på restaurant, å fortelle om dine interesser og å spørre om og oppgi klokken. Bok: "Ellinika A. Greek 1: Method for Learning Greek as a Foreign Language”, kap. 3-4. Undervisningen foregår på Zoom, og du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tor
Start:
03.02.2022
Slutt:
28.04.2022
Kursid:
3780560105

Greskkurs nybegynner del 3 av 6 (A1)

På Greskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det greske språket. Dette er tredje kurs av totalt fem på nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført Greskkurs nybegynner del 2. Du lærer blant annet å fortelle om daglige rutiner, å beskrive familie og andre mennesker, å spørre om og angi klokkeslett, å forklare veien, å skaffe seg opplysninger om en reise og transportmidler. Bok: "Ellinika A. Greek 1: Method for Learning Greek as a Foreign Language”, kap. 3-4. Kurset foregår på Zoom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.00 - 18.45
Dager:
Tor
Start:
03.02.2022
Slutt:
28.04.2022
Kursid:
3780570105