Change language:

Engelskkurs nybegynner (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Undervisningen er kommunikativ: Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen.

Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner

Sted

Endre

NivåA1
Engelskkurs

Om kurset

Dette lærer du

 • grunnleggende grammatikk og uttale
 • ord og uttrykk knyttet til å kunne fortelle om deg selv og spørre andre om det samme
 • ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
 • stille og svare på spørsmål, uttrykke enighet/uenighet
 • skrive enkle tekster
 • lese enkle tekster som menyer, annonser etc.

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nybegynnernivå A1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Kursoversikt/Meld deg på".) 

Hvem er kurset for

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse. 

Lærerne

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter engelskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta engelskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 3195
 • Timer 24
 • Tidspunkt 19.00 - 21.00
 • Sted Greveskogen vgs, Eikveien 2
 • Start09.10.2019
 • Slutt15.01.2020
 • Pris 6230
 • Timer 48
 • Tidspunkt 17.15 - 20.00
 • Sted Nydalen videregående skole
 • Dager Man, Ons
 • Start14.10.2019
 • Slutt04.12.2019
Vi bruker "Face2Face Elementary A1", Second Edition tekst- og arbeidsbok som utgangspunkt for undervisningen.
 • Pris 6400
 • Timer 48
 • Tidspunkt 18.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Skien
 • StartTorsdager
 • Slutt28.05.2020
 • Pris kr. 2500,-
 • Timer 24
 • Tidspunkt 18.00 - 20.30
 • Sted Ishavsbyen vgs. Rambergan
 • Dager Ons
 • Start12.02.2020
 • Slutt15.04.2020
 • Påmeldingsfrist04.04.2020
 • Pris 3195
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.30 - 20.30
 • Sted Folkeuniversitetetet Drammen
 • StartOnsdager
 • Slutt03.06.2020
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 10.15 - 11.45
 • Sted Jonas Reinsgt. 4
 • Dager Ons
 • Start11.09.2019
 • Slutt27.11.2019
NB! Høstferie uke 41, fra 7/10 til 13/10 - ingen undervisning. Det tar ca. 70 – 100 undervisningstimer å gjennomføre et nivå, derfor er nivåene delt inn i flere deler. Del 1 tar for seg begynnelsen i boken og derfra fortsetter del 2 osv.
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 17.30 - 19.30
 • Sted Kannik skole
 • Dager Tir, Tor
 • Start07.11.2019
 • Slutt12.12.2019
 • Pris 3195
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.30 - 19.30
 • Sted Folkeuniversitetet Asker
 • Dager Tor
 • Start12.09.2019
 • Slutt21.11.2019
 • Pris 3195
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.30 - 20.30
 • Sted Folkeuniversitetet Drammen
 • Start14.10.2019
 • Slutt02.12.2019