Change language:

Engelskkurs nybegynner (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Undervisningen er kommunikativ: Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen.

Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner

Sted Bergen

Endre

NivåA1
Pris3 195,-
Engelskkurs

Om kurset

Dette lærer du

 • grunnleggende grammatikk og uttale
 • ord og uttrykk knyttet til å kunne fortelle om deg selv og spørre andre om det samme
 • ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
 • stille og svare på spørsmål, uttrykke enighet/uenighet
 • skrive enkle tekster
 • lese enkle tekster som menyer, annonser etc.

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nybegynnernivå A1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Kursoversikt/Meld deg på".) 

Hvem er kurset for

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv. 

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, nettbasert undervisning eller en kombinasjon av disse. 

Lærerne

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter engelskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta engelskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2. 

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 19.15 - 20.45
 • Sted Strømgaten 32
 • Dager Man, Tor
 • Start03.02.2020
 • Slutt26.03.2020
NB! Vinterferie uke 9, fra 24/2 til 1/3 - ingen undervisning. Kurset holdes 2 dager i uken, mandager og torsdager.
 • Pris 3195
 • Timer 22
 • Tidspunkt 19.15 - 20.45
 • Sted Strømgaten 32
 • Dager Man, Tor
 • Start30.03.2020
 • Slutt14.05.2020
NB! Kurset holdes 2 dager i uken, mandager og torsdager.